Gemeente De Panne

Monitoring Duivenpopulatie

Een te grote duivenpopulatie, kan lokaal voor overlast zorgen. Zo ook in De Panne. Na het afwegen van een aantal alternatieven, kiest het lokaal bestuur bewust voor een duurzame en diervriendelijke oplossing.
Het lokaal bestuur krijgt regelmatig klachten over duiven: bv rust- en nestlocaties waar duivenpoep zich opstapelt met geurhinder en schade tot gevolg. Een aantal plaatsen werd ondertussen, voor wat betreft de broedgelegenheid, aangepakt, maar de toename van de duivenpopulatie en bijhorende overlast blijft een feit.

Om dit een halt toe te roepen, laat het lokaal bestuur zich professioneel begeleiden door de firma Vets For City Pigeons. Zij bieden een diervriendelijke, duurzame totaaloplossing aan. De aanpak van Vets For City Pigeons is uniek en opgebouwd rond R-12, een geneesmiddel met contraceptieve werking. Het project staat volledig onder begeleiding van ervaren dierenartsen die het project opstarten, opvolgen en evalueren. Dankzij een doeltreffende aanpak en een constante monitoring garanderen zij meetbare, zichtbare en snelle resultaten.

Schepen van Dierenwelzijn, Natuur & Duurzaamheid, Stéphane Buyens: “Na veel wikken en wegen hebben we gekozen om een oefening te maken voor een diervriendelijke aanpak van de duivenpopulatie. Met voeding als contraceptieve behandeling zonder gevaar voor andere soorten denk ik dat de eerste stap gezet is naar een duidelijk beheer voor deze populatie. En nu hopen dat de duiven dit lekker vinden.”

De komende weken gaat deze firma alvast aan de slag met een eerste monitoring om te bepalen hoe groot de duivenpopulatie is en in kaart te brengen waar de duivenkolonies zich bevinden. Op basis daarvan kan dan de gepaste strategie uitgerold worden.

Contact

Milieu

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 19/ 058-42 97 19
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen is de dienst Milieu enkel te bereiken mits een afspraak.
U kunt een afspraak maken via milieu@depanne.be

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.

Gerelateerde pagina's