Gemeente De Panne

Hotel Artan

Hotel Artan, Duinkerkelaan 35 70x70.jpg
N

Bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog fungeerde het Hotel Carlton tijdelijk als hospitaal. Om dit aan te duiden en op die manier eventuele bombardementen te vermijden, werd in de Duinkerkelaan een grote vlag met een rood kruis gelegd.

F

Au début de la Seconde Guerre mondiale, l'hôtel Carlton fit temporairement office d'hôpital. Pour le repérer et éviter d'éventuels bombardements, on hissa un grand drapeau barré d’une croix rouge dans la Duinkerkelaan.

D

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs diente das Hotel Carlton vorübergehend als Lazarett. Um dies anzugeben und auf diese Weise etwaige Bombardements zu vermeiden, wurde in der Duinkerkelaan eine große Flagge mit einem roten Kreuz ausgelegt.

E

At the start of the Second World War, the Hotel Carlton served as a temporary hospital. In order to demonstrate this and avoid any potential bombing, a huge flag with a red cross was placed in Duinkerkelaan.