Gemeente De Panne

Tearoom Deauville

Deauville 70x70.jpg
N

Op de voorgrond Villa Donny. Erachter zien we als eerste een klein vierkant gebouw. Uit dit gebouw vertrok de onderzeese telefoonkabel naar Engeland. Montgomery, toen commandant van de 3de Divisie, installeerde zich om die reden in één van de gebouwen aan de huidige Esplanade. Het grote gebouw links ervan was het Paviljoen Bortier, één van de zogenaamde Koninklijke villa’s die links van het huidige Leopold I-monument stonden. Het kabelgebouw bestaat nog steeds en bevindt zich nu op de Leopold I-Esplanade 8.

F

Au premier plan, la Villa Donny. Derrière, on distingue un petit bâtiment carré. C’est de cette cabine que partait le câble téléphonique sous-marin vers l'Angleterre. C’est pour cette raison que Montgomery, alors commandant de la 3e Division, prendra ses quartiers dans l'un des bâtiments sur l'actuelle Esplanade. Le grand bâtiment à gauche était le pavillon Bortier, l'une des villas dites royales édifiées à gauche de l'actuel monument à Léopold Ier. La cabine du câble existe toujours et se trouve maintenant au numéro 8 de la Leopold I-Esplanade.

D

Im Vordergrund die Villa Donny. Dahinter sehen wir zuerst ein kleines, quadratisches Gebäude. Von diesem Gebäude ging das Unterseekabel nach England aus. Montgomery, der damalige Kommandeur der 3. Division, richtete sich aus diesem Grund in einem der Gebäude an der heutigen Esplanade ein. Das große Gebäude links davon war der „Paviljoen Bortier“, eine der sogenannten königlichen Villen, die links vom aktuellen Leopold I-Denkmal standen. Das Kabelgebäude gibt es immer noch, es befindet sich jetzt an der Leopold I-Esplanade 8.

E

With Villa Donny in the foreground. Behind, we can see a small square building. The telephone cable to England left from this building. Montgomery, then commander of the 3rd Division, set up his operations in one of the buildings on the current Esplanade for this very reason. The large building to the left was the Paviljoen Bortier, one of the so-called Royal Villas that stood to the left of the current Leopold I-Monument. The cable building still exists and is now located on the Leopold I-Esplanade 8.