Gemeente De Panne

Vacature - vrijwilliger bij de brandweer

Brandweer Westhoek werft aan brandweervrijwilliger via aanwerving (m/v)

+ aanleg wervingsreserve voor 2 jaar (tot tweemaal verlengbaar met 2 jaar)

Meer info

Brandweer Westhoek is op zoek naar nieuwe brandweervrijwilligers. Een brandweer (m/v) werkt samen met de collega’s van een brandweerwagen. Ze hebben taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele uitvoering en ondersteuning bij interventies en andere opgelegde taken. Daarnaast voeren ze de opdrachten uit van de bevelvoerder en melden ze altijd hun bevindingen. Ze hanteren het standaardmaterieel van de brandweerwagens correct en met zorg.

 FUNCTIEOMSCHRIJVING

 1. Operationeel medewerker basisfunctie (interventie)

  Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken.

 1. Operationeel medewerker (preparatie)

  Het onderhouden van de fysieke conditie en deelnemen aan oefeningen en opleidingen waardoor men de taken kan uitvoeren in alle veiligheid voor zichzelf, de collega’s en de personen die hulp nodig hebben.

AANWERVINGSVOORWAARDEN & WOONPLAATSVERPLICHTING

Om aangeworven te kunnen worden moet aan de aanwervingsvoorwaarden voor de betrekking van brandweervrijwilliger voldaan worden:

 1. Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;

 2. tenminste 18 jaar oud zijn;

 3. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (aan de hand van een uittreksel uit het strafregister);

 4. de burgerlijke en politieke rechten genieten;

 5. in orde zijn met de dienstplichtwetten;

 6. houder zijn van een (voorlopig) rijbewijs B*;

 7. houder zijn van het federaal geschiktheidsattest voor het basiskader, middenkader of hoger kader: verdere informatie hierover is terug te vinden via www.ikwordbrandweer.be

* Gelet op de coronamaatregelen kan een voorlopig rijbewijs B aanvaard worden om te solliciteren. Om toegelaten te worden tot de stage dien je in het bezit te zijn van je definitief rijbewijs B.

Bijkomend moet de kandidaat vrijwilliger wonen in een straal van 8 km in vogelvlucht van een brandweerpost. De kandidaat moet hieraan voldoen op het moment van de benoeming.

SELECTIEPROCEDURE

 • Een vergelijkend examen dat bestaat uit een mondeling interview, bedoeld om de motivatie , de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone te testen. Dit vindt plaats onder voorbehoud op 9, 16 en 23 oktober (locatie nog te bepalen).

 • Een eliminerend medisch onderzoek (oktober-november 2021)

TOELATING TOT DE STAGE EN BENOEMING

De geslaagde kandidaten worden in een wervingsreserve opgenomen en door de raad toegelaten tot de aanwervingsstage in orde van rangschikking resulterend uit de zonale proeven. De toelating tot de aanwervingsstage is onder voorbehoud van het aantal beschikbare plaatsen in het operationeel personeelsplan.

Iedere aanwerving begint met een periode van de aanwervingsstage. De aanwervingsstage begint op de dag van indiensttreding. De stage begint met het volgen van de opleiding die nodig is voor het behalen van het brevet van brandweerman en eindigt 1 jaar na het behalen van het brevet van brandweerman.

De raad neemt de kosten voor het behalen van het brevet van brandweerman voor zijn rekening. De stage duurt 1 jaar voor de stagiair die op de dag van indiensttreding al houder is van het brevet van brandweerman.

Om benoemd te kunnen worden, moet de stagiair op het einde van de aanwervingsstage houder zijn van het brevet van brandweerman en voldoen aan de woonplaatsverplichting.

ONS AANBOD

Bruto uurloon (geïndexeerd):

 • € 13,39 als stagiair

 • € 15,43 na de stage + evolutie in de salarisschaal

INTERESSE?

Meer informatie kan je verkrijgen bij de dienst personeel & HR op tel. 058/603900 of op vrijwilliger.brandweerwesthoek.be

De kandidaturen worden ten laatste op 30 september 2021 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, Zeelaan 37, 8670 Koksijde via e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be of per post en omvatten:

 • een motivatiebrief

 • een volledig en recent C.V.

 • een recent (< 3 maanden op 30/09/2021) uittreksel uit het strafregister (595 - algemeen model)

 • een kopie van het federaal geschiktheidsattest (FGA)

 • een kopie van het (voorlopig) rijbewijs B*

 • Eventuele brandweerbrevetten die je reeds in het bezit hebt mogen meegestuurd worden.

* Gelet op de coronamaatregelen kan een voorlopig rijbewijs B aanvaard worden om te solliciteren. Om toegelaten te worden tot de stage dien je in het bezit te zijn van je definitief rijbewijs B.

OPGELET!  kandidaturen die niet volledig zijn op 30 september 2021 worden niet weerhouden.

TIP!

Wacht niet tot je het federaal geschiktheidsattest behaald hebt, maar dien nu reeds je kandidatuur in.

Bekijk hier de website

Contact

Brandweer

adres

Dringende hulp: 112

Melding van wespen:

Wespofoon: 058-60 39 90

Website: http://wespen.brandweerwesthoek.be

Brandweer Westhoek - post De Panne

Loskaai 14

8660 De Panne

058-60 39 25

Postoverste: Kapitein Luc Brouckxou

058-60 39 26

luc.brouckxou@brandweerwesthoek.be

Brandweer Westhoek – administratie

Zeelaan 37

8670 Koksijde

058-60 39 00

info@brandweerwesthoek.be

www.brandweerwesthoek.be

tel.
112 (noodoproepen)
vcard
Digitaal visitekaartje