Gemeente De Panne

Contact: hoe kan ik met mijn vraag bij terecht bij de gemeentelijke seniorenraad?

De algemene vergadering van de seniorenraad komt een vijftal keer per jaar op vooraf afgesproken data samen.  In principe zijn de zittingen openbaar, zodat je steeds welkom bent om uw vraag of probleem voor te leggen tijdens één van de vergaderingen. Makkelijker is misschien om één van de leden van de seniorenraad aan te spreken. (zie 'samenstelling : wie zetelt er in de seniorenraad ?' ) Die legt dan je vraag voor op de eerstvolgende algemene vergadering van de seniorenraad en bezorgt je achteraf persoonlijk het antwoord of het gevolg aan je vraag.

Je kan echter ook contact op nemen met het secretariaat van de seniorenraad in De Boare. Kris Jonckheere, seniorenambtenaar en secretaris van de seniorenraad zal je graag bijstaan.
Kris Jonckheere
058-42 97 65
socialezaken@depanne.be

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021