Gemeente De Panne

Functie: wat doet de gemeentelijke Seniorenraad?

De seniorenraad wil in de eerste plaats luisteren naar de senioren en seniorenverenigingen om hun werkelijke problemen en wensen te leren kennen en begrijpen. Deze noden en wensen worden uitvoerig besproken in het kernbestuur en de algemene vergaderingen van de Seniorenraad en indien nodig onder de vorm van advies doorgegeven aan de beleidsverantwoordelijken, concreet dus het college van burgemeester en schepenen.
De schepen voor Senioren en de voorzitter van het OCMW wonen trouwens alle vergaderingen van de seniorenraad bij zodat permanent een link met het eigenlijke bestuur is voorzien. Het is de algemene doelstelling van de seniorenraad om in overleg met de politieke mandatarissen het welzijn van onze senioren op diverse vlakken te verbeteren.

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021