Gemeente De Panne

Agenda OCMW-raad 6 december 2021

slideshow_productpagina_OCMW.jpg

De eerstvolgende vergadering van de OCMW-raad wordt digitaal gehouden op 6 december 2021, aansluitend op de zitting van de gemeenteraad.

Je kan de raad live online bekijken en ook achteraf herbekijken via https://web-de-panne.streamovations.be/sessions .

OPENBARE VERGADERING
1. Notulen OCMW-raad van 8 november 2021. Gedeelte openbare zitting. Goedkeuring.
2. Beslissing vast bureau van 22 november 2021 inzake de kennisname van het ministerieel besluit van 15 oktober 2021 houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning. Bekrachtiging.
3. Sociale woningen. Kennisname van de geactualiseerde kostprijs. Vaststelling van de basishuurprijs en de normale huurwaarde vanaf 1 januari 2022.
4. Variapunten van de raadsleden. Openbare zitting.


BESLOTEN VERGADERING
5. Notulen OCMW-raad van 8 november 2021. Gedeelte besloten zitting. Goedkeuring.

Contact

Algemene Sociale Dienst

OCMW

adres

Lindenlaan 3
8660 De Panne

tel.
058-42 97 80 (telefonisch van 08.45u-12.00u,13.30u -16.00u)
fax
058-41 22 82
e-mail
secretariaat@ocmwdepanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u, alle contacten mits afspraak.