Gemeente De Panne

Agenda gemeenteraad 18 oktober 2021

slideshow_productpagina_gemeente.jpg

De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad wordt gehouden op 18 oktober 2021 om 20.00u in de feestzaal van het gemeentehuis.

Je kan de gemeenteraad live online bekijken en ook achteraf herbekijken via https://web-de-panne.streamovations.be/sessions .

OPENBARE VERGADERING
1. Verkozenverklaring van de voorzitter van de gemeenteraad.
2. Notulen gemeenteraad van 31 augustus en 20 september 2021. Gedeelte openbare zitting.
Goedkeuring.
3. Politieraad. Verkozenverklaring van een lid en opvolger van de politieraad in opvolging van de
heer Marc Hauspie.
4. Oprichting van gemeenteraadscommissies.
5. Motie DVV Westhoek in verband met wetsontwerp tot aanpassing van artikel 186 Gerechtelijk
Wetboek - garanderen basisdienstverlening justitie door nabijheidsrechtbanken. Goedkeuring.
6. Ondertekening burgemeestersconvenant 2030 en aanstellen WVI voor opmaak van een
klimaatplan voor De Panne.
7. Vlaams- Lokaal Energie en KlimaatPact. Ondertekening.
8. Eén woonmaatschappij. Goedkeuring voorstel werkingsgebied.
9. Infrastructuursubsidie sporthal "Den Oosthoek" voorjaar 2021. Toekenning.
10. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Invoeren van een parkeerverbod in de
Dynastielaan t.h.v. de inrit voor hulpdiensten tussen huisnummers 10-12 en 14.
11. Kader samenaankoop fietslease lokale besturen Westhoek. Overeenkomst. Goedkeuring.
12. Aankoop woning met achtergronden Stationsstraat 25 en +25. Ontwerp notariële akte.
Goedkeuring.
13. Verkoop stuk grond Zwartenhoekstraat 1 aan Fluvius. Ontwerp notariële akte. Goedkeuring.
14. Aanstellen van een communicatiebureau voor de creatie en uitrol van een  communicatiecampagne rond een nieuw afvalbeleid. Vaststellen van de voorwaarden en de
wijze van gunnen.
15. Aanstellen ontwerper voor diverse wegenwerken te Adinkerke. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
16. Aanstellen ontwerper voor diverse wegenwerken te De Panne. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
17. Leveren van een bestelwagen ten behoeve van de groendienst van gemeente De Panne.
Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
18. Leveren van een bestelwagen ten behoeve van de evenementendienst van gemeente De
Panne. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
19. Installeren van ventilatie (systeem D) in de kinderopvang De Jutter. Vaststellen van de
voorwaarden en de wijze van gunnen.
20. Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de gemeente en het OCMW De Panne.
Vaststellen van de voorwaarden en de wijze gunnen.
21. Inschrijving op raamcontract maaltijdcheques 1 januari 2022 - 31 december 2025, waarbij Creat optreedt als aankoopcentrale. Goedkeuring.
22. Opdracht voor opmaken van evacuatieplannen ten behoeve van het patrimonium van het lokaal bestuur De Panne. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
23. Gaselwest. Buitengewone algemene vergadering van 21 december 2021. Agenda.
Goedkeuring.
24. Aquaduin. Bijzondere algemene vergadering van 23 december 2021. Agenda. Goedkeuring.
25. Antwoorden op openstaande vragen uit vorige zitting gemeenteraad.


BESLOTEN VERGADERING
26. Notulen gemeenteraad van 20 september 2021. Gedeelte besloten zitting. Goedkeuring.
27. Gaselwest. Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergaderingen.
28. Aquaduin. Beslissing gemeenteraad van 14 mei 2020. Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de (bijzondere) algemene vergadering voor de periode 2019-2024 ter vervanging van
raadslid wijlen Pascal Demuysere. 

Contact

Algemene Sociale Dienst

Gemeenteraad

adres

Lokaal Bestuur
Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
gemeente@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje