Gemeente De Panne

Agenda gemeenteraad 17 januari 2022

slideshow_productpagina_gemeente.jpg

De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad wordt digitaal gehouden op 17 januari 2022 om 20.00u.

Je kan de gemeenteraad live online bekijken en ook achteraf herbekijken via https://web-de-panne.streamovations.be/sessions .

OPENBARE VERGADERING
1. Gemeenteraad 6 december 2021. Notulen openbare zitting. Goedkeuring.
2. Contantbelasting op het inzamelen, verwijderen en verwerken van rest-, gft-afval en
vergelijkbaar bedrijfsafval via containers volgens gedifferentieerde tarieven. Opheffen en
hervaststellen vanaf 1 april 2022.
3. Contantbelasting op het deponeren van restafval via ondergrondse diftarcontainers.
4. Tarieven voor verkoop van artikelen in verband met afval op het recyclagepark. Opheffing en
herinvoering.
5. Benaming van de openbare wegenis. Germain Dezeureplein. Definitieve vaststelling.
6. Reglement voor de gebruiker van de Viertoren-bibliotheken waaronder bibliotheek De Panne.
Intrekking en hervaststelling.
7. Samenvoeging van de parochie. Sint-Petrus met de te behouden parochie Onze-Lieve-Vrouw.
Advies aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. Goedkeuring.
8. Verkoop stukje openbaar domein Duinkerkelaan, De Panne. Ontwerp notariële akte.
Goedkeuring.
9. Meertalige communicatie De Panne. Vaststelling.
10. Algemeen gemeentelijk politiereglement. Hoofdstuk III Reinheid en milieuzorg. Afdeling 1: afval.
Art.209, 212,214, 214 bis, 217, 222, 223, 223bis, 224 en 226. Opheffing en hervaststelling.
11. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Invoeren van een parkeerverbod in de Korrelaan
t.h.v. de overkant van huisnummer 1 voor het in en uitrijden van de ondergrondse garage.
12. Betonnen wandelpad "de planché". Vaststellen van voorwaarden en de wijze van gunnen.
13. Bestickeren van verschillende administratieve en technische voertuigen ten behoeve van de
gemeente De Panne. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
14. Opdrachtencentrale Cipal. Raamcontract Burgerparticipatie- burgerpanels. Instap.
15. Aanvullende informatie na vragen van raadsleden gemeenteraad 6 december 2021.
Kennisname.
16. Variapunten van de raadsleden. Openbare zitting.


BESLOTEN VERGADERING
17. Gemeenteraad 6 december 2021. Notulen besloten zitting. Goedkeuring.

Contact

Gemeenteraad

adres

Lokaal Bestuur
Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
info@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje