Gemeente De Panne

Agenda gemeenteraad 19 april 2021

slideshow_productpagina_gemeente.jpg

De vergadering van de gemeenteraad zal virtueel gehouden worden op 19 april 2021 aansluitend op de zitting van de OCMW-raad die start om 20.00u. 

Je kan de zitting altijd live volgen via https://web-de-panne.streamovations.be

Via die link is het ook mogelijk om de gemeenteraad achteraf te bekijken.

OPENBARE VERGADERING

1. Notulen gemeenteraad van 8 maart 2021. Gedeelte openbare zitting. Goedkeuring.
2. Autonoom gemeentebedrijf 'AGB De Panne'. Jaarrekening 2020. Advies.
3. Jaarrekening lokaal bestuur De Panne 2020. Vaststelling.
4. Retributie op het parkeren voorbehouden aan houders van een parkeerkaart. Opheffing en hervaststelling.
5. Maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Kennisname van de besluiten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen.
6. Coronacrisis. Fiscale maatregelen en concessies lokale handelaars.
7. Motie betreffende de tarieven van Gaselwest.
8. Gaselwest. Beslissing en overige te verrichten formaliteiten met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor de activiteit openbare verlichting. Kennisname en goedkeuring ontwerpakte.
9. Foodsavers Westhoek. Projectvoorstel Leader. Principiële goedkeuring.
10. Concessie voor het uitbaten van een mobiele bar in de openbare EK voetbal 2021 zone (Markt) tijdens het EK voetbal 2021. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
11. Lastenboek betreffende de toekenning van het recht tot exploitatie van de verkoop van chrysanten aan het kerkhof De Panne – periode 2021, mogelijks verlengbaar met drie periodes van 1 jaar (2022, 2023, 2024). Goedkeuring.
12. Verkoop stuk grond Zwartenhoekstraat 1 ten behoeve van een distributiecabine. Overeenkomst. Goedkeuring.
13. Aankoop van de woning en aanpalende gronden gelegen Burgweg 2. Ontwerpakte. Goedkeuring.
14. Aankoop van een minibus voor mindervaliden ten behoeve van de dienst Sociale Zaken & Senioren van het lokaal bestuur De Panne. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
15. Optimalisatie van de ventilatie systeem C in de appartementsgebouwen Veurnestraat 28-30, Pastoor Dequidtstraat 1-7, Duinenstraat 3 en Kerkstraat 29. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
16. Koepelmodule 38008/13/A - Addendum verlenging looptijd module 13 van 16 juni 2006 betreffende de aanleg fietspad langs de N35 tussen de kmpt. 1,800 en 2,531 te De Panne: module 13 aan 100% subsidie.
17. Reglement van intern bestuur m.b.t. de bewonerskaart op de site van de voormalige
rijkswachtkazerne Brouwersstraat 49 en op de site Ollevierlaan 28. Vaststelling.
18. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Invoeren van een tijdelijke bewonersparking op de site
van de voormalige rijkswachtkazerne Brouwersstraat 49.
19. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Invoeren van een tijdelijke bewonersparking op de site
Ollevierlaan 28.
20. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Invoeren van een zone met een snelheidsbeperking
van 30 km/u in de Dynastielaan, gedeelte ten westen van het rondpunt met de Emile
Verhaerenlaan.
21. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Invoeren van een zoen- en vroemzone voor de
sporthal Den Oosthoek.
22. Aansluiting gemeenteschool Westrozebeke (gemeentebestuur Staden) tot de interlokale vereniging
Scholengemeenschap Strand&Polder. Goedkeuring.
23. Zefier. Jaarvergadering van 10 juni 2021. Agenda. Goedkeuring.
24. TMVS dv. Algemene vergadering van 15 juni 2021. Agenda. Goedkeuring.
25. WVI. Algemene vergadering van 16 juni 2021. Agenda. Goedkeuring.
26. Gaselwest. Algemene vergadering van 28 juni 2021. Agenda. Goedkeuring.
27. Variapunten van de raadsleden. Openbare zitting.

BESLOTEN VERGADERING

/

Contact

Algemene Sociale Dienst

Gemeenteraad

adres

Lokaal Bestuur
Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
gemeente@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje