Gemeente De Panne

Zorgverzekering

De zorgverzekering heeft als doel tegemoet te komen in de niet-medische kosten van zeer zwaar zorgbehoevende personen thuis, in een rusthuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis (bv.: kosten voor gezinshulp, oppasdienst, dagverzorging, kortverblijf, rustoord) Ook mantelzorg (hulp door familie, vrienden en bekenden in een thuiszorgsituatie) komt in aanmerking voor deze vergoeding. Iedere Vlaming, ouder dan 25 jaar, moet zich verplicht aansluiten bij een zorgkas. De jaarlijkse bijdrage is € 26 voor wie geniet van de verhoogde tegemoetkoming (VT-statuut) bij  het ziekenfonds en € 53 voor de andere personen. De aanvraag voor een tussenkomst wordt ingediend bij de zorgkas (meestal mutualiteit) waar je bent aangesloten. Elke landsbond van ziekenfondsen richtte een zorgkas op. Je kan er ook terecht bij enkele private verzekeringsmaatschappijen of bij de Vlaamse Zorgkas. Wanneer je geen officieel attest kunt voorleggen waaruit blijkt dat je zwaar zorgbehoevend bent dan moet een onderzoek gebeuren naar de graad van zorgbehoevendheid. Voor wie een goedgekeurd dossier heeft voorziet de zorgverzekering momenteel in een extra inkomen van € 130.

Aanverwante links

De zorgverzekering: http://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgverzekering.aspx

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021