Gemeente De Panne

Vogelgriep en ophokplicht november 2020

Op 13 november werd in België vogelgriep vastgesteld, daarom gelden vanaf 15 november extra maatregelen die verplicht zijn voor alle houders van pluimvee en vogels in België. Dit geldt dus voor pluimveebedrijven, pluimveehandelaars, marktkramers,… Ook voor alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers.

Er geldt vanaf 15 november een algemene ophokplicht, dat wil zeggen dat alle pluimvee in hun hokken moeten of afgeschermd moeten worden (bijvoorbeeld door behulp van netten). Dit geldt ook voor gezinnen die kippen houden voor hun eieren. Zo kan contact tussen hun dieren en wilde vogels, die het virus kunnen overdragen, vermeden worden. De voeder- en drinkbak moet binnen geplaatst worden of, indien binnen niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden door middel van netten.  Deze maatregel is voor onbepaalde duur van kracht.

De ophokplicht van pluimvee geldt nog steeds voor het hele grondgebied!

Verzamelingen van pluimvee zoals op openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,… zijn momenteel niet toegelaten in het kader van de coronamaatregelen. Van zodra de coronamaatregelen deze evenementen opnieuw toestaan, worden striktere regels van kracht dan voordien het geval was.

Een uitgebreide uitleg van de maatregelen voor particulieren en professionelen vind je via deze link terug: http://www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/  

Meer info

Wat als je zelf een dode vogel vindt?

Wanneer je een dode vogel vindt kan je contact opnemen met de influenza-lijn (0800/99777) om de vondst te melden.

Om als verdenking van sterfte door vogelgriep beschouwd te worden moet aan deze voorwaarden voldaan worden:

  • de dode vogels zijn gevonden op dezelfde plaats en op hetzelfde tijdstip;
  • per soort dient ten minste het aantal dode dieren vermeld in deze tabel, gevonden te worden
  • de dode gevonden vogels moeten behoren tot één van de soorten in de onderstaande tabel (deze tabel vind je via deze link http://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/_documents/J026_wildefaunaverdachtesterfteboodschapburger-v5-20201116_nl.pdf)

Raak de dode vogel zelf niet aan!


Wat met het consumeren van gevogelte of eieren?

Er is geen enkel gevaar op orale besmetting (consumptie van besmette eieren of vlees), aangezien het vogelgriepvirus niet resistent is tegen het neutraliserend effect van het menselijk maag-darmkanaal. Uit voorzorg wordt wel aangeraden om eieren voldoende te verhitten en vlees goed te bakken tot het helemaal gaar is.

Meer info kan je vinden op de website van FAVV: http://www.afsca.be/professionelen/ of http://www.afsca.be/consumenten/ 

Stand van zaken op 25/01/2021

Sinds 13 november 2020 zijn er 22 gevallen van hoogpathogene aviaire influenza ontdekt bij wilde vogels op verschillende plaatsen.

Besmette vogels per locatie

gemeente soorten datum van 1ste vaststelling datum recentste vaststelling
Amay Canadagans 14.01.2021 14.01.2021
Bredene Kolgans 13.11.2020 13.11.2020
Brugge kleine rietgans 23.12.2020 23.12.2020
Damme Nijlgans 03.12.2020 03.12.2020
De Haan Wulp 18.11.2020 18.11.2020
De Panne Kleine rietgans 10.12.2020 10.12.2020
Destelbergen Houtduif 01.12.2020 01.12.2020
Gent Canadagans, fuut, zilvermeeuw 01.12.2020 18.01.2021
Knokke-Heist kleine rietgans, grauwe gans 10.12.2020 23.12.2020
Middelkerke Wulp, zilvermeeuw 13.11.2020 18.11.2020
Oostende Knobbelzwaan, Turkse tortel, kleine rietgans 13.11.2020 25.11.2020
Oudenburg Ekster 18.11.2020 18.11.2020
Zedelgem kleine rietgans 06.01.2021 06.01.2021

Contact

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Veiligheid & Preventie

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 35
e-mail
preventie@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Wegens de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening. Voor dringende zaken kunt u ons tijdens de kantooruren telefonisch of via mail bereiken. Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne verwijzen wij jullie graag door naar volgende link www.depanne.be/coronavirus.

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021