Gemeente De Panne

Successierechten en testament

Bent u erfgenaam van een overleden inwoner van België en was zijn/haar laatste fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest, dan bent u Vlaamse successierechten verschuldigd op de waarde van de verkregen goederen.

De nalatenschapsaangifte moet gebeuren binnen de vier maanden na het overlijden als het overlijden heeft plaatsgevonden in België. Sedert 1.1.2015 moet de aangifte worden ingediend bij de Vlaamse Belastingdienst (erfbelasting), Vaartstraat 16 te 9300 Aalst.  U kunt deze aangifte zelf doen met het formulier "aangifte van nalatenschap"  (zie website Vlaamse belastingdienst) of u kunt zich laten adviseren en begeleiden door een notaris of juridisch adviseur.

Om te weten te komen of de overledene een testament had gemaakt, kan men het Centraal Register voor Testamenten raadplegen.

Centraal Register voor Testamenten
Bergstraat 30-34
1000 Brussel 
025-05 08 56 (fax)
crt@fednot.be

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021