Gemeente De Panne

Agenda gemeenteraad 22 oktober 2020

agenda gemeenteraad (Small)

De vergadering van de gemeenteraad zal virtueel gehouden worden op 22 oktober 2020 om 20.00u. 

Je kan de zitting live volgen via https://web-de-panne.streamovations.be/sessions/reference/gemeenteraad-22-oktober-2020 

OPENBARE VERGADERING
1. Notulen gemeenteraad van 14 september 2020. Gedeelte openbare zitting. Goedkeuring.
2. Maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Kennisname en bekrachtiging van de besluiten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen.
3. Reglement Consumptiecheques. Vaststelling.
4. Gemeentelijke mantelzorgtoelage. Verhoging bedrag. Opheffing en hervaststelling reglement.
5. Prijssubsidiereglement sporthal Den Oosthoek. Vaststelling.
6. Conciërgewoning Loskaai 16. Afsluiten gebruiksovereenkomst.
7. Provinciaal Uitvoeringsplan 'Ter Hoeve'. Adviesverlening aan de tijdens het lopende openbaar onderzoek.
8. Drupal as a Service. Instappen op het raamcontract van de Vlaamse Gemeenschap. Goedkeuring tot vernieuwing website.
9. Het ontwerpen van een logo en huisstijl voor het Lokaal Bestuur van De Panne. Bijkomende gunning met betrekking tot conceptontwikkeling en copywriting.
10. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Invoeren van een parkeerverbod in de Elzendreef.
11. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Parkeerplaatsen voor personen met een beperking langs gemeentewegen. Opheffing en hervaststelling.
12. TMVS dv. Algemene vergadering van 8 december 2020. Agenda. Goedkeuring.
13. Gaselwest. Buitengewone algemene vergadering van 15 december 2020. Dagorde en partiële splitsing door overneming. Goedkeuring.

Contact

Gemeenteraad

adres

Gemeentehuis
Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
gemeente@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje