Gemeente De Panne

Agenda gemeenteraad 11 januari 2021

slideshow_productpagina_gemeente.jpg

De vergadering van de gemeente-en OCMW-raad zal virtueel gehouden worden op 11 januari 2021. Uitzonderlijk gaat eerst de OCMW-raad door om 20.00u met aansluitend de zitting van de gemeenteraad.

Je kan de zitting altijd live volgen via https://web-de-panne.streamovations.be

Via die link is het ook mogelijk om de gemeenteraad achteraf te bekijken.

OPENBARE VERGADERING
1. Notulen gemeenteraad van 14 december 2020. Gedeelte openbare zitting. Goedkeuring.
2. Aanpassing schema M3 meerjarenplan 2020-2025 AGB. Goedkeuring.
3. Aanpassing schema M3 meerjarenplan 2020-2025 gemeente - OCMW. Vaststelling.
4. Koepelmodule 38008/13/B - Addendum verlenging looptijd module 13B–N386-aanleg fietspad langs de Duinhoekstraat in De Panne, tussen de kmpt. 0,000 en 3,407.
5. PPS wederopbouw Cordial. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
Vaststellen selectieleidraad.
6. Opdracht tot het ontwerpen, herinrichten, opvolgen en uitvoeren van de werken ten behoeve van een nieuw speelterrein ter hoogte van de Kamiel Topweg. Design & Build. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
7. Huren van een houten wandelpad met plaatsing op het strand, voor de periode 15 maart -
30 september 2021. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
8. Inschrijven in het raamcontract verzekering voor het onderdeel ‘deelopdracht 1’ van
aankoopcentrale FARYS. FARYS treedt op als aankoopcentrale. Goedkeuring.
9. Zwaluwreglement. Premie voor het in stand houden van zwaluwnesten.
10. Beleidssubsidies voor de sportverenigingen. Vaststelling toe te kennen bedragen 2020.
11. Sportverenigingen. Impulssubsidies 2020. Toekenning.
12. Variapunten van de raadsleden. Openbare zitting.

Contact

Gemeenteraad

adres

Lokaal Bestuur
Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
gemeente@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje