Gemeente De Panne

Alle coronamaatregelen op een rij

Alle informatie en veelgestelde vragen over het coronavirus vind je op 
www.info-coronavirus.be

Er worden heel wat maatregelen getroffen in de bestrijding van het coronavirus. Zowel op federaal, provinciaal, lokaal ... niveau. Op deze pagina bundelen we alle maatregelen.

Wil je meer info over de mondmaskerplicht? Klik dan hier. 

Zit je met vragen, bezorgdheden of bedenkingen rond corona en de maatregelen in De Panne?

Bel dan naar de infofoon: 058-42 97 38.

Mail je liever: vragenvanburgers@depanne.be

Lokaal bestuur De Panne

Activiteiten
Op dit moment gelden er geen extra lokale maatregelen voor het organiseren van activiteiten. Wil je een activiteit organiseren? Doe dit dan binnen de federale bepalingen.
 
Mobiliteit en circulatie

Het lokaal bestuur blijft vragen aan de voetgangers om aan de correcte kant van de weg te wandelen. Neem dus altijd het voetpad aan je rechterkant. Er staan ook nog steeds pijlen op de grond om je de weg te wijzen.

Openbare toiletten 

De openbare toiletten in De Panne blijven open en worden dagelijks ontsmet.

De openingsuren en locaties van alle openbare toiletten in De Panne staan op de volgende pagina: http://toerisme.depanne.be/product/1764/openbare-toiletten

In alle openbare toiletten is het dragen van een mondmasker verplicht voor personen ouder dan 12 jaar.

Lokale economie

Je leest er hier meer over: http://www.depanne.be/product/2872/lokale-economie-en-markt 

Afval en recyclagepark, wat mag wel/niet?

Het recyclagepark is terug vrij te bezoeken in de voormiddag en in de namiddag is het enkel via afspraak. 

Om de veiligheid van zowel de bezoekers als parkwachters te kunnen garanderen en de regels rond social distancing ten allen tijde te kunnen aanhouden, wordt er gewerkt in een aangepast scenario en op afspraak.

Maak je afspraak voor het recyclageparkbezoek

Dit kan heel eenvoudig via www.depanne.be/recyclagepark of telefonisch op 058-42 97 19.

Bescherming van bezoekers en parkwachters

 • Sorteer thuis zorgvuldig alle fracties zodat je bezoek aan het park zo kort mogelijk is, bij voorkeur 15 minuten.
 • Kom alleen. Kom enkel met twee als je hulp nodig hebt om iets te lossen want de parkwachters helpen niet met het uitladen van zware stukken.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand tot de parkwachters en andere bezoekers en respecteer de richtlijnen van de parkwachters.
 • Er kan enkel elektronisch betaald worden.

Volgende fracties worden tijdelijk niet aanvaard

 • PMD: dit kan aangeboden worden tijdens de huis-aan-huis ophalingen, raadpleeg hiervoor je afvalkalender
 • Groen- en snoeiafval: via de wijkcontainers voor groen
 • Glas: via de glasbollen in de straten

Enkel vuilniszakken nodig?

Ook huisvuilzakken zullen terug te koop zijn op het recyclagepark. Wens je enkel huisvuilzakken aan te kopen, dan parkeer je je wagen op het Koningsplein en begeef je je te voet naar het recyclagepark. Een afspraak maken is niet nodig (ook niet in de namiddag). 

Groenafval

Je kan gebruik maken van de 23 groencontainers die verspreid staan in onze gemeente. Deze groencontainers zijn er uiteraard enkel voor de bewoners van De Panne en Adinkerke.

Huisvuil

De afvalophaling van restafval, GFT, PMD en papier & karton blijven doorgaan op de voorziene data (zie afvalkalender).

De glasbollen blijven in gebruik.

Ondergrondse betaalcontainers

De ondergrondse betaalcontainers (http://www.depanne.be/product/2334/ondergrondse-betaalcontainers) blijven werken zoals voorheen en mogen zeker gebruikt worden.

Vlaamse maatregelen

Aangezien de vooropgestelde doelstelling van een vaccinatiegraad van 70% van de volwassenen werd gehaald, beslist het Overlegcomité om vanaf 1 september de volgende stap in het Zomerplan te zetten.

Sociale contacten:

Geen beperkingen meer voor samenkomsten in huis of in toeristische logies.

Mondmaskerplicht:

Tot nader order behouden we de huidige veiligheidsafspraken rond Covid-19. Meer concreet wil dit zeggen 'mondmaskerplicht in publieke ruimtes' (ook voor klanten vanaf 13 jaar).

Winkelen: 

Geen beperking meer op het aantal mensen met wie je kan winkelen. Mondmasker blijft verplicht.

Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten:

Vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. 

Horeca:

 • Geen beperkingen meer op openings- en sluitingsuren (inclusief dienstverlening aan huis), aantal personen per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen, terrassen, geluidsniveau en bediening aan de bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien vervalt.
 • Bij verplaatsingen binnen een horecazaak blijft de mondmaskerplicht gelden.
 • Discotheken en dancings zullen kunnen openen vanaf 1 oktober op basis van verscherpte protocollen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in functie van de oppervlakte. Vanaf 1 oktober is dansen in cafés opnieuw toegelaten. De deelstaten kunnen altijd beslissen om deze modaliteiten verstrengd toe te passen.

Erediensten:

Geen beperkingen meer op burgerlijke huwelijken, begrafenissen, de individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening.
De mondmaskerplicht blijft behouden.

Kermissen:

Vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Met desinfecteren handen voor de attractie en social distancing tussen bezoekers of toegelaten groepen. Geldende regels worden geafficheerd in de stand of de attractie.

Dienstenchequesector:

Het Overlegcomité beslist de verlenging van geldende maatregelen in de dienstenchequesector tot 30 september 2021, onder meer de verplichting van de werkgever om per prestatie mondmasker en desinfecterende gel ter beschikking te stellen.

Evenementensector en Covid Safe Ticket:

  • Geen beperkingen meer voor evenementen binnen met minder dan 200 toeschouwers en minder dan 400 toeschouwers buiten, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist.
  • Evenementen met meer dan 200 toeschouwers binnen of meer dan 400 toeschouwers buiten zullen vanaf 1 september gebruik kunnen maken van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM.
  • Vanaf 1 oktober wordt deze drempel minstens verhoogd tot evenementen met 500 toeschouwers binnen en 750 toeschouwers buiten.

Gezien de lagere vaccinatiegraad in een aantal gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangegeven een reeks versoepelingen vanaf 1 september niet toe te passen, onder meer op het vlak van horeca en telewerk.

Activiteiten in georganiseerd verband:

geen beperkingen meer voor activiteiten in georganiseerd verband, in bijzonder georganiseerd door een club of vereniging.

Zwembaden

Zwembaden, alsook recreatieve zwembaden zijn open. 

Publieke sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines, hammams zijn open.

Religie: 

- tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van CERM of CIRM, gelden bepalingen evenementensector. 

Privéfeesten:

geen beperkingen meer op buffetten en dansen tijdens privéfeesten, met name tijdens bruiloften.

Crèches en scholen:

De crèches zijn open.

Kinderen kunnen naar school.

Coronacertificaat: 

Lees hier waar en hoe je een vaccinatiecertificaat kunt opvragen. https://www.vlaanderen.be/covid-certificaat

Voor personen die niet over een pc beschikken kan dit op vraag per post toegestuurd worden.

 • U moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. U contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar u gevaccineerd werd:
 • Vlaanderen: 078 78 78 50 (9 tot 19u op weekdagen) (internationale oproepen: +32 78 78 78 50). Alle types certificaten kunnen door de Helpdesk ook verstuurd worden naar uw eBox, deze moet dan wel geactiveerd zijn.
 • Brussel: 02 214 19 19 (9u tot 17u30 op weekdagen en van 10-17u30 in het weekend)
 • Duitstalige Gemeenschap: 0800 23 032 (9u tot 17u op weekdagen)
 • Franse Gemeenschap (Wallonië): 071 31 34 93 (9u tot 19u van maandag tot zaterdag)

Vrij en veilig reizen:

Het Overlegcomité heeft ook de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Dat zal kunnen op basis van het Europees digitaal coronacertificaat.

Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld.

Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.

 • Er komt een verstrengde procedure voor landen uit de Europese Unie of Schengen waar gevaarlijke virusvarianten circuleren, ongeacht welke kleurencode voor het land geldt.

Bij terugkeer uit een dergelijke Europese hoogrisicozone dienen personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, naast een PCR-test op dag 1 (met quarantaine tot resultaat) ook een PCR-test op dag 7 afleggen. De test op dag 1 vervalt indien de persoon in kwestie reeds PCR-getest werd tijdens de 72 uur voorafgaand aan de aankomst op het Belgisch grondgebied.

Een positieve PCR-test heeft een isolatieplicht van 10 dagen tot gevolg, die niet onderbroken kan worden.

 • De controles op het invullen van het Passenger Locator Form en het bezit van een digitaal coronacertificaat worden aangescherpt.
 • Het Overlegcomité beveelt organisatoren van jeugdkampen aan om voor vertrek maximaal in te zetten op algemene pre-testing van begeleiders en deelnemende jongeren, om op die manier te voorkomen dat besmette personen mee op kamp vertrekken.
 1. Terugkeer als inwoner na verblijf in het buitenland
 • Terugkeer uit groene of oranje zone:
  • Geen verplichting tot quarantaine of test. Let wel: de status van een zone kan tijdens je verblijf steeds wijzigen.
 • Terugkeer uit rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test  (< 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
  • Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.
 • Terugkeer uit zone met heel hoog risico (“variants of concern”):
  • Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.
  • Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden.
 1. Aankomst in België als niet-inwoner
 • Aankomst vanuit groene of oranje zone:
  • Geen verplichting tot test of quarantaine.
 • Aankomst vanuit rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test of herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine.
  • De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.
 • Aankomst van buiten de Europese Unie:
  • Wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.
 • Aankomst na verblijf in zone met heel hoog risico (“variants of concern”):
  • Er geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België resideren en zich de afgelopen 14 dagen op enig moment in zone met heel hoog risico bevonden.  Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag 1 en dag 7. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële reden
 1. Vertrek naar het buitenland

Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen.

Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent. Het voorkomt onaangename verrassingen.

Passenger Location Form blijft behouden

Aan het gebruik van het Passenger Location Form, verandert er niets.

Het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt. Ook voor professionele reizen moet vanaf 1 juli een PLF worden ingevuld in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).

Twee gratis PCR-testen

Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid.

De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.

Klik hier voor het Covid-certificaat 

Werk

het Overlegcomité nodigt de bedrijven uit om telewerk structureel te verankeren.

Mesure nationale/nationale Grundsätze/national measures

De nationale maatregelen rond het coronavirus worden op de website van de federale overheid vaak geüpdatet. Hou deze pagina zeker in de gaten. 

NL: www.info-coronavirus.be/nl/news/

FR: www.info-coronavirus.be/fr/

DE: www.info-coronavirus.be/de/

EN: www.info-coronavirus.be/en/

Contactonderzoek COVID-19

Om te vermijden dat COVID-19 zich snel verspreidt onder de mensen, doet de Vlaamse overheid aan contactonderzoek. Heb je klachten zoals hoesten, pijn aan de borst, verlies van reuk of smaak, koorts? Blijf dan meteen thuis en bel je huisarts.
 
Wanneer je na klachten positief test, start het contactonderzoek. Je wordt dan opgebeld of krijgt een huisbezoek (als telefonisch contact niet kan) om met je te overlopen met wie je contact hebt gehad. Die personen worden vervolgens, ook via telefoon of huisbezoek, geïnformeerd dat ze in contact zijn geweest zijn met iemand die COVID-19 heeft. Zij krijgen daarbij het juiste advies. Zo kunnen ze zelf vermijden dat zij andere mensen uit hun omgeving ook ziek maken.
 
Er wordt steeds gewerkt met vaste nummers: 02-214 19 19 of sms 8811. De contactpersonen krijgen niet te horen wie de besmette persoon is.
 
Je vindt meer info in dit filmpje. Lees gerust ook de folder na.
 
 
DE:
 
EN:
 
Information in other languages? Click here.
 

Het lokaal bestuur De Panne sloot in het kader van de opvolging van de quarantaineverplichting 2 protocolafspraken af

Voor de gegevensuitwisseling in het kader van de quarantaineverplichting en het preventieve gezondheidsbeleid was het noodzakelijk om protocollen af te sluiten met 

 1. Agentschap Zorg & Gezondheid. ln dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de persoonsgegevens door het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) aan het lokaal bestuur De Panne uiteengezet inzake gezondheidsbeleid.

  Lees hier meer.

 2. Politiezone Westkust. In dit protocol wordt de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het lokaal bestuur De Panne naar de PZ Westkust besproken inzake het doorgeven van persoonsgegevens naar aanleiding van controle en handhaving van de coronaverplichting.

  Lees hier meer.

Contact

Communicatie & Onthaal

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
info@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021