Gemeente De Panne

Bankrekening en spaarboekje

De financiële rekeningen op naam van de overledene en eventuele gezamelijke rekeningen worden geblokkeerd. Ook vervallen alle volmachten. Rekeningen met betrekking tot de begrafenis worden door de bank gewoonlijk bij voorrang betaald. De langstlevende partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) kan tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen staat, tot een plafond van € 5000, als voorschot uitgekeerd krijgen voor dringende uitgaven (en dit zonder attest of akte van erfopvolging).

Om het tegoed op de geblokkeerde rekening(en) te ontvangen is een akte van erfopvolging nodig opgemaakt door een notaris of een attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor (P. Benoitlaan 2, 8630 Veurne). Vergeet in beide gevallen niet het trouwboekje van de overledene mee te brengen, evenals de identiteit en de adressen van alle erfgenamen. Wanneer de overledene een testament heeft nagelaten, een huwelijkcontract heeft laten opmaken of als er onbekwame erfgenamen zijn dan moet een akte van erfopvolging opgemaakt worden door een notaris. 

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021