Gemeente De Panne

Overlijden ouder (-18-jarigen)

Voogdij

Voogdij ontstaat niet bij het overlijden van de eerststervende ouder, maar slechts wanneer beide ouders overleden zijn. De langstlevende ouder heeft automatisch het ouderlijk gezag en behoeft nooit bijstand van een toeziende voogd. Wanneer beide ouders overleden zijn, wordt voor de minderjarige kinderen geen familieraad aangesteld, maar een werkelijke voogd en een toeziende (= controlerende) voogd door de vrederechter, bij voorkeur uit de naaste familieleden.

Kinderbijslag

Kinderen die bij het overlijden van één der ouders nog recht hebben op kinderbijslag, krijgen daar bovenop wezenbijslag. Dit wezengeld vervalt als de overblijvende ouder hertrouwt. De aanvraag moet gebeuren bij de kas voor kinderbijslag waarbij je aangesloten bent.

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019