Gemeente De Panne

Seizoenarbeid en COVID-19

Jaarlijks worden duizenden seizoenarbeiders in de West-Vlaamse land- en tuinbouwsector tewerkgesteld.

De seizoenarbeiders zijn afkomstig uit diverse landen die, op basis van de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken, een uiteenlopende kleurencode krijgen toebedeeld. Een plotse en grootschalige instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen of regio’s met een oranje of rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden van het coronavirus COVID-19.

Het politiebesluit van gouverneur Carl Decaluwé, genomen d.d. 14 oktober 2020 met onmiddellijke uitvoerbaarheid, vermeldt een aantal verplichtingen om eventuele gezondheidsrisico’s, verbonden aan de seizoenarbeid, onder controle te houden:

 • Seizoenarbeiders afkomstig uit het buitenland, die afkomstig zijn uit een land of gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode ORANJE of ROOD krijgt en zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen moeten bij aankomst in een gemeente in de provincie in quarantaine gaan en moeten zich laten testen op het coronavirus COVID-19 en dit ten vroegste vanaf de vijfde dag van quarantaine.
 • Seizoenarbeiders afkomstig uit het buitenland, die afkomstig zijn uit een land of gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode GROEN krijgt en zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen moeten bij aankomst hun temperatuur laten meten door de wekgever. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen dient meteen een arts naar keuze te worden geraadpleegd. 
 • De werkgevers kunnen bij aanvang en nadien op regelmatige basis de temperatuur nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders met inachtneming van de regels van het sociaal overleg en dienen bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een arts naar keuze te raadplegen.
 • De seizoenarbeiders worden op de bedrijven tewerkgesteld, getransporteerd en gelogeerd in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. Indien er in de groep bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een vermoeden van besmetting is, moet de groep van 10 in afwachting van het testresultaat afgezonderd worden.
 • Overtredingen van deze verordening worden bestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van die straffen alleen.

De verordening is onmiddellijk uitvoerbaar en is van kracht tot eind november 2020. Je kan het volledige politiebesluit hier terugvinden.

Meer info

 • Buitenlandse seizoenarbeiders die naar België reizen worden aanzien als een essentiële verplaatsing en vallen dus niet onder de richtlijnen die van toepassing zijn op toeristen die naar ons land reizen. Concreet betekent dit dat een seizoenarbeider die vertrekt uit een land dat rood is ingekleurd voor COVID-19 en naar ons land komt om te werken, geen 14 dagen in quarantaine moet gaan.
 • Het moment om te beoordelen uit welke zone (groen, oranje, rood) een seizoenarbeider komt, wordt vastgesteld op het ogenblik van de inschrijving van de seizoenarbeider in de gemeente.
 • Wanneer een seizoenarbeider positief wordt getest op COVID-19 op een land- en tuinbouwbedrijf, is de werkgever verplicht om de ganse bubbel van maximum 10 personen te laten testen op COVID-19. Deze bubbel van maximum 10 personen wordt verplicht apart te werken op het tuinbedrijf tot de uitslagen van de COVID-test gekend zijn. Zij mogen in afwachting van de uitslagen van de test niet in de buurt komen van andere arbeiders.
 • U kan als werkgever beroep doen op uw eigen Arbeidsgeneeskundige Dienst van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (zoals CLB, Idewe, Attentia, Securex…) waar u als werkgever bent aangesloten om uw seizoenarbeiders op het bedrijf te laten testen.
 • Wij vragen met aandrang om als werkgever goede afspraken met de seizoenarbeiders te maken met betrekking tot het winkelen. Er wordt door de Nationale Veiligheidsraad verboden om met meerdere personen tegelijkertijd te gaan winkelen. De naleving met betrekking tot het dragen van een mondmaskers moet nageleefd worden wanneer de seizoenarbeider zich op drukke plaatsen begeeft, dus ook tijdens het winkelen.
 • Vanuit het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf werd op 7 juli twee cao’s afgesproken die algemeen bindend zijn verklaard en gaan over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (met o.a. temperatuurmeting) en de vaststelling van de preventiechecklisten.

Bijkomende nuttige informatiebronnen

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Lijst met kleurencodes per land

https://diplomatie.belgium.be/nl

Veilig aan de slag

https://www.veiligaandeslag.be/

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

www.info-coronavirus.be/

Agentschap Integratie & Inburgering

Coronavirus: meertalige informatie

www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg

Preventiechecklist COVID-19 Landbouw

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/preventiechecklistlandbouw.pdf

Preventiechecklist COVID-19 Seizoensarbeid

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Preventiechecklistlandbouwseizoenarbeiders.pdf

Preventiechecklist COVID-19 Huisvesting seizoensarbeiders

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Preventiechecklistlandbouw_huisvestingseizoensarbeiders.pdf

Boerenbond

Personeel en tewerkstelling: veelgestelde vragen

https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/boerenbond-volgt-ontwikkelingen-coronavirus-op-de-voet/personeel-en-tewerkstelling

Werkers

https://www.werkers.be/corona-crisis

Contact

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Veiligheid & Preventie

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 35
e-mail
preventie@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Wegens de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening. Voor dringende zaken kunt u ons tijdens de kantooruren telefonisch of via mail bereiken. Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne verwijzen wij jullie graag door naar volgende link www.depanne.be/coronavirus.

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021