Gemeente De Panne

Begraven of cremeren

Nog tijdens je leven kan je bij de Burgerlijke Stand de wens uitdrukken om gecremeerd of begraven te worden. Dit is echter geen verplichting. In de laatste wilsbeschikking kan je tevens het ritueel van de plechtigheid laten opnemen en eveneens de plaats van begraven maar begraven kan enkel op een gemeentelijke begraafplaats.

Er bestaan heel wat mogelijkheden inzake de bestemming van de as na crematie. Zo kan de as uitgestrooid worden op de gemeentelijke strooiweide maar ook op zee, bijgezet worden in het gemeentelijk columbarium of begraven worden op de gemeentelijke begraafplaats. Als de overledene een schriftelijke verklaring heeft nagelaten of bij gebrek aan schriftelijke bepaling door de overledene, op gezamelijk schriftelijk verzoek van zowel:

  • de echtgeno(o)t(e);
  • diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde;
  • elke bloed– of aanverwanten van de 1ste graad;
  • de ouders of voogd (bij minderjarigen)

kan de as uitgestrooid of begraven worden op privé-eigendom, of mag thuis bewaard worden. Krijgt de as later een andere bestemming, dan moet de Burgerlijke Stand hiervan verwittigd worden.

Contact

Bevolking

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 61
e-mail
bevolking@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

In het kader van de maatregelen tegen het coronavirus werken we enkel op afspraak, telefonisch of per mail. (ook op zaterdag) 

De dienst is gesloten op:

18 april 2022 maandag

26 mei 2022 donderdag

06 juni 2022 maandag