Gemeente De Panne

Begraven of cremeren

Nog tijdens je leven kan je bij de Burgerlijke Stand de wens uitdrukken om gecremeerd of begraven te worden. Dit is echter geen verplichting. In de laatste wilsbeschikking kan je tevens het ritueel van de plechtigheid laten opnemen en eveneens de plaats van begraven maar begraven kan enkel op een gemeentelijke begraafplaats.

Er bestaan heel wat mogelijkheden inzake de bestemming van de as na crematie. Zo kan de as uitgestrooid worden op de gemeentelijke strooiweide maar ook op zee, bijgezet worden in het gemeentelijk columbarium of begraven worden op de gemeentelijke begraafplaats. Als de overledene een schriftelijke verklaring heeft nagelaten of bij gebrek aan schriftelijke bepaling door de overledene, op gezamelijk schriftelijk verzoek van zowel:

  • de echtgeno(o)t(e);
  • diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde;
  • elke bloed– of aanverwanten van de 1ste graad;
  • de ouders of voogd (bij minderjarigen)

kan de as uitgestrooid of begraven worden op privé-eigendom, of mag thuis bewaard worden. Krijgt de as later een andere bestemming, dan moet de Burgerlijke Stand hiervan verwittigd worden.

Contact

Bevolking

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

 

tel.
058-42 97 60
fax
058-42 16 17
e-mail
bevolking@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot vrijdag van 09.00u tot 12.00u, in de namiddag enkel op afspraak.

Op zaterdag van 09.00u tot 12.00u. 

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019