Gemeente De Panne

Verhoogde tegemoetkoming (VT-Statuut)

De verhoogde tegemoetkoming (het vroegere WIGW-statuut) geeft recht op een verhoogde financiële tussenkomst van het ziekenfonds bij bijvoorbeeld doktersconsultatie, hospitalisatie of medicatie. In dit geval betaal je voor sommige geneesmiddelen een lagere prijs of krijg je een hoger bedrag terugbetaald op de ligdagprijs in een ziekenhuis. Volgende personen komen in aanmerking voor de verhoogde tegemoetkoming:

Zonder inkomensonderzoek:

  • Personen met inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen.
  • Personen die recht hebben op een tegemoetkoming aan personen met een handicap.
  • Kinderen erkend voor bijkomende kinderbijslag met een handicap van  66%.
  • Personen die recht hebben op het leefloon of ocmw-steuntrekkers.
  • De partner en de personen ten laste van bovenvermelde personen.

Met inkomensonderzoek:

  • Weduwen / weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen met bescheiden inkomen.
  • Ambtenaren op disponibiliteit (> 1 jaar ziek) met bescheiden inkomen.
  • Langdurig volledig werklozen (+ 1 jaar) ouder dan 50 jaar.
  • Personen met hoedanigheid van 'mindervalide' in de ziekteverzekering, met bescheiden inkomen.
  • Personen met statuut OMNIO (= gezinnen met bescheiden inkomen) 

Het VT-statuut moet je aanvragen bij je ziekenfonds. Je zal er een verklaring op eer moeten afleggen over je inkomen die je moet staven met bewijsdocumenten.

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021