Gemeente De Panne

Omnipas 65+ abonnement van De Lijn

De Omnipas 65+ van de Lijn is niet langer gratis.  Een abonnement om één jaar onbeperkt te reizen op tram en bus kost voortaan  € 52. (ook voor wie het VT-statuut heeft). Wie een leefloon of een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) geniet betaalt  € 42.

Het gratis abonnement verdwijnt echter niet voor alle 65-plussers. Volgende personen kunnen nog steeds genieten van een gratis abonnement :

65-plussers door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkend vóór 65 jaar;

65-plussers die een 'zorgbudget voor ouderen met een zorgnood' krijgen van hun zorgkas;

65-plussers die een integratietegemoetkoming ontvangen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD);

oud-strijders en oorlogsinvaliden.

 

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019