Gemeente De Panne

Omnipas 65+ abonnement van De Lijn

De Omnipas 65+ van de Lijn is niet langer gratis.  Een abonnement om één jaar onbeperkt te reizen op tram en bus kost voortaan  € 55. (ook voor wie het VT-statuut heeft). Wie een leefloon of een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) geniet betaalt  € 45.

Het gratis abonnement verdwijnt echter niet voor alle 65-plussers. Volgende personen kunnen nog steeds genieten van een gratis abonnement :

65-plussers door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkend vóór 65 jaar;

65-plussers die een 'zorgbudget voor ouderen met een zorgnood' krijgen van hun zorgkas;

65-plussers die een integratietegemoetkoming ontvangen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD);

oud-strijders en oorlogsinvaliden.

 

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021