Gemeente De Panne

Pesticiden

Sinds 1 januari 2015 geldt er voor alle openbare diensten een verbod. Pesticiden kunnen enkel nog gebruikt worden onder specifieke voorwaarden na het doorlopen van een procedure. (Dit is het geval voor het kerkhof in Adinkerke)

Hoe pakt de gemeente dit aan?

  • De gemeente kocht een borstelmachine aan met harde stalen borstels om het onkruid weg te vegen. Er werd ook een onkruidbrander en zitmaaier met klepelmaaier aangekocht.
  • De groenarbeiders volgden al verschillende opleidingen: ecologisch groenbeheer, werken met aangepaste machines.
  • Hier en daar worden kleine testzones gemaakt met een aangepaste beplanting waar onkruid minder kans krijgt.
  • Overeenkomst met arbeiders uit een sociaal tewerkstellingsproject om manueel te wieden.
  • Uitwisselen van ervaringen met andere gemeenten voor optimale resultaten.
  • Er wordt veel aandacht besteed aan de juiste plantenkeuze.

Indien er toch pesticiden gebruikt worden, zoals op het kerkhof in Adinkerke, worden enkel middelen gebruikt uit de jaarlijks gepubliceerde lijst van gedoogde bestrijdingsmiddelen door de Vlaamse Milieumaatschappij.

En wat kan je zelf doen?

Gemeenten en andere openbare besturen zijn verplicht het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te weren, en ook de land- en de tuinbouwsector onderneemt actie voor een rationeel gebruik. Jij kan eveneens een steentje bijdragen. Samen kunnen we het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de eigen tuin aanzienlijk doen dalen. Zonder is gezonder, zowel voor het leefmilieu als voor onszelf.

Mensen gebruiken sinds jaar en dag pesticiden om onkruid of plagen te lijf te gaan. Die producten werken goed, maar vaak spuit je meer dood dan alleen het onkruid of de plaag zelf. En als het regent, spoelen bestrijdingsmiddelen met het regenwater mee de riolen in, of ze komen in het oppervlaktewater, in de bodem en zo in het grondwater terecht.

Omdat pesticiden en de afbraakproducten ervan schadelijk kunnen zijn, horen ze niet thuis in ons milieu.
Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat bij de productie van drinkwater steeds meer specifieke zuiveringstechnieken moeten worden toegepast. Dat kost handenvol geld. Het is dus beter om de vervuiling te voorkomen.

Het is perfect mogelijk om met een beperkt arsenaal of zelfs zonder bestrijdingsmiddelen een mooie tuin aan te leggen en te onderhouden. Jammer genoeg zijn de huis-, tuin- en keukentips niet algemeen bekend. Hiervoor kan je terecht op http://www.zonderisgezonder.be/. Op deze site vind je de minst schadelijke bestrijdingsmiddelen en -methodes voor allerhande ongewenste dieren, ongewenste planten, ziekten en plagen. En indien echt nodig kan je er de lijst van toegelaten chemische bestrijdingsmiddelen raadplegen.

Contact

Milieu

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 68
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
24 december 2019 - tweede deel van de werkdag
25 december 2019
26 december 2019

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.