Gemeente De Panne

Verminderd BTW-tarief voor onderhoud en herstelling auto

Een aantal personen dienen geen BTW te betalen wanneer ze zich een wagen aanschaffen voor persoonlijk vervoer. De personen die werden vrijgesteld van het betalen van de BTW, hebben eveneens recht op een verlaagd BTW-tarief (nl. 6%) voor het onderhoud van deze wagen (+ aankoop van stukken en uurloon).

Volgende personen komen in aanmerking, zij (of hun inwonende kinderen) die ofwel volledig blind zijn; volledig het gebruik van de bovenste ledematen hebben verloren; lijden aan een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en ten minste 50% bedraagt; oorlogsinvalide zijn en die een invaliditeitspensioen genieten van minstens 60%.

Normaal gezien komen enkel personenauto’s (die 3 jaar door de betrokkene wordt gebruikt of om de betrokkene te vervoeren) hiervoor in aanmerking. Op basis van een omstandig medisch attest, waaruit blijkt dat een ander type van voertuig noodzakelijk is, kunnen uitzonderingen gemaakt worden. De persoon met een handicap kan zich hiervoor, voorzien van het vereiste invaliditeitsattest en de technische gegevens van het voertuig, wenden tot het BTW-controlekantoor.

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021