Gemeente De Panne

FAQ corona 22/05/2020 15.15u

slideshow_themapagina_update_met_telnr
Met welk thema heeft je vraag te maken?

Mondmaskers

GAS-boetes

Openbare plaatsen

Evenementen en dienstverlening

Afval en recyclagepark, wat mag wel/niet?

Kinderopvang en onderwijs

Mobiliteit

Huisdieren

Andere

Nationale maatregelen 

Mesure nationale/ nationale Grundsätze/ national measures

De nationale maatregelen rond het coronavirus worden op de website van de federale overheid vaak geüpdatet. Hou deze zeker deze pagina in de gaten. 

Momenteel gelden de maatregelen tot en met 3 mei.

Hier vind je de veelgestelde vragen, opgesteld door de federale overheid.

En ce moment, les mesures s'appliquent jusqu'au 3 mai. 

Ici, vous trouverez les questions fréquément posées, rédigées par le gouvernement fédérale.

Die Maßnahmen gelten derzeit bis zum 3. Mai.

Sie finden die häufig gestellte Fragen von den Bundesbehörde hier.

The measures are currently valid until 3 May.

You can find frequently asked questions here. They are drawn up by the federal government. 

Maatregelen in De Panne

Mondmaskers

Voorziet de gemeente mondmaskers voor de inwoners?

Ja, de mondmaskers zijn besteld en we zijn in volle afwachting van de levering. Elke inwoner van De Panne (van 0 tot ... jaar) krijgt twee exemplaren.

Wanneer krijg ik mijn mondmasker?

We verwachten de levering in de loop van volgende week (week van 25 mei). We voorzien de bedeling van de maskers dan ook in de eerste week van juni.

Welke mondmaskers krijgen we?

Elke inwoner krijgt een stoffen mondmasker en een infofiche met instructies over het dragen, wassen, ... 

GAS-boetes

Zullen er in De Panne ook GAS-boetes gegeven voor het niet-naleven van de coronamaatregelen?

Ja, in de gemeenteraad van 30 april 2020 werd beslist om vanaf heden ook GAS-boetes in De Panne uit te schrijven. Deze GAS-boete bedraagt 250 euro.

Kunnen, zoals bij overtredingen van het Politiereglement, ook GAS-ambtenaren deze boete geven?

Neen, enkel politieagenten kunnen deze GAS-boete van 250 euro geven.

Tot wanneer kunnen er GAS-boetes gegeven worden op het niet-naleven van de maatregelen?

De beslissing om GAS-boetes te geven op het niet-naleven van de maatregelen geldt tot het einde van de opgelegde maatregelen van de Veiligheidsraad.

Wat als ik minderjarig ben en de coronamaatregelen niet naleef?

Het GAS-systeem geldt niet voor personen die onder 18 jaar zijn of onder het statuut van verlengde minderjarigheid vallen of onbekwaam verklaard zijn. Voor hen geldt de strafrechtelijke procedure onverkort.

Meer info op http://www.depanne.be/product/2906/gas-en-corona  

Openbare plaatsen

Is het skatepark open?

Ja, vanaf dinsdag 19 mei mag je terug op skatepark.

Maar … alleen als je je aan de volgende afspraken houdt:

 • maximum 10 vrienden tegelijk
 • registreren en handen ontsmetten verplicht
 • hou altijd 1,5 m afstand
 • enkel tijdens de openingsuren
 • blijf niet hangen en zorg voor elkaar

Blijven de openbare toiletten open?

Ja. De openbare toiletten blijven voorlopig nog open en worden dagelijks ontsmet.

Vanaf dinsdag 14/04/2020 zijn de openingsuren van alle openbare toiletten in De Panne zoals het op de volgende pagina staat: http://toerisme.depanne.be/product/1764/openbare-toiletten

Blijven wassalons open?

Ja. Zolang de hygiëne en aanbevelingen inzake social distancing gewaarborgd kunnen worden.

Mogen de shops bij de tankstations open blijven?

Ja. Zolang ze maatregelen nemen om de social distancing aanbevelingen te waarborgen.

Wanneer is de wekelijkse markt er terug?

De zaterdagmarkt is er terug vanaf 30 mei 2020.

Momenteel wordt, in overleg met de marktkramers en handelaars, een circulatie- en veiligheidsplan opgesteld voor de zaterdagmarkt. De komende week (week van 25 mei) zal dit uitgerold worden zodat iedereen op een veilige manier kan genieten van onze gezellige zaterdagmarkt.

Evenementen en dienstverlening

Klik hier om alle informatie rond de dienstverlening te vinden. 

Gaan de evenementen in De Panne nog door?

Het lokaal bestuur heeft op 17/03/2020 beslist om preventieve maatregelen te nemen rond de activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied De Panne. 

Concreet is het volgende beslist:

Tussen 16/03/2020 en 01/05/2020

Alle activiteiten (waarin de diensten van het lokaal bestuur een taak hebben van gelijk welke aard) in de toeristische, sportieve, culturele of daarmee gelijk te beschouwen sectoren op het grondgebied van De Panne worden geannuleerd.

Bijvoorbeeld: De activiteit van een vereniging die in een gemeentelijke zaal plaatsvindt, die vooraf en achteraf gepoetst moet worden door de dienst Onderhoud van het lokaal bestuur, kan niet doorgaan. 

Tussen 01/05/2020 en 30/06/2020

Alle activiteiten (waarin de diensten van het lokaal bestuur een taak hebben van gelijk welke aard) in de toeristische, sportieve, culturele of daarmee gelijk te beschouwen sectoren op het grondgebied van De Panne worden tijdelijk on hold geplaatst.

Zijn Cultuurhuis De Scharbiellie en Museum Cabour open?

Neen, deze zijn gesloten tot nader order.

Gaan komende activiteiten/tentoonstellingen nog door?

Alle activiteiten van nu tot 1 mei zijn geannuleerd, alle activiteiten en tentoonstellingen staan vanaf 1 mei tot 30 juni ‘on hold’.

Wanneer gaat de bib terug open?

De bibliotheek opent opnieuw z'n deuren op maandag 25 mei om 10u00.

Er kan nog steeds gebruik gemaakt worden van de take-away-bib: Het is mogelijk om boeken, films, strips, tijdschriften en cd's te reserveren in de bibliotheek. 

Deze afhaalservice is uitgebreid. Vanaf nu kun je kiezen uit 2 mogelijkheden:

 • Je pakket afhalen in de bibliotheek.
 • Je pakket laten leveren bij jou thuis op maandag-, woensdag- of vrijdagnamiddag (enkel voor inwoners van De Panne) : hiermee willen we vooral tegemoet komen aan de noden van risicopersonen, senioren of zorgverstrekkers die niet zelf een pakket kunnen komen afhalen.

De geplande overschakeling naar het nieuwe computersysteem is ook gewoon door zoals eerder aangegeven in De Panne Leeft maart. Nu de bib terug open is, gelden de nieuwe uitleenregels (https://depanne.bibliotheek.be/Viertoren).

Voor meer informatie: https://depanne.bibliotheek.be/corona 

Hoe kunnen attesten digitaal opgevraagd worden?

Attesten uit het Rijksregister alsook attesten Burgerlijke Stand (opgemaakt na 31 maart 2019) zijn terug te vinden via MIJN DOSSIER (https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/), de online toepassing die 24/7 bereikbaar is. De burger kan zijn attesten en akten van thuis uit downloaden. 

Kan ik nog plannen en omgevingsvergunningsaanvragen gaan inkijken?

Op woensdag 6 mei 2020 is de Nationale Veiligheidsraad bijeengekomen om de nieuwe fase 1B van de afbouwstrategie, die op 11 mei van start gaat, te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken.

Vanaf 10 mei mag elk gezin thuis maximaal vier en altijd dezelfde personen ontvangen. Om het aantal contacten te beperken om de verspreiding van het virus niet te bevorderen, verbinden alle bezoekers zich ertoe slechts met één gezin af te spreken. Het doel is uiteraard om het aantal gezinnen en mensen die mekaar ontmoeten tot een minimum te beperken.

Op 11 mei zullen de winkels heropenen. Deze heropening zal moeten plaatsvinden met strikte inachtneming van de veiligheidsregels.  Om drukte te vermijden zal iedereen zijn boodschappen alleen moeten doen en naar de winkels gaan die zich in een stad of gemeente in de buurt van uw huis of werkplek bevinden.

Helaas zullen de toeristische plaatsen zoals de Kust en de Ardennen, de cafés, bars, restaurants, feestzalen en de recreatieve en culturele centra ook in deze fase gesloten blijven.

De kwestie van de daguitstappen naar de Kust of de Ardennen, het bezoek aan de tweede verblijven en vakantiewoningen zal maar aan de orde komen tijdens de voorbereiding van fase 3. De geschatte datum voor deze Nationale veiligheidsraad is voorlopig 8 juni 2020.

Inzake de openbare onderzoeken bij aanvragen voor omgevingsvergunningen.

Het organiseren van een volwaardig openbaar onderzoek van 30 dagen blijft omwille van de federale restrictieve maatregelen van woensdag 6 mei 2020 met betrekking tot essentiële verplaatsingen en social distancing regels zeer moeilijk, zo niet onmogelijk.

Er is door het Noodbesluit geen termijn bepaald waarbinnen het openbaar onderzoek moet starten na 24 april 2020, wel moet de gemeente er over waken dat ze het openbaar onderzoek tijdig organiseert om de beslissingstermijn te kunnen respecteren.

Om de rechten van alle burgers te vrijwaren en ook om rechtszekerheid te bieden aan vergunninghouders, besliste het gemeentebestuur dan ook om geen openbaar onderzoeken op te starten in dossiers waarbij tweedeverblijvers betrokken zijn, en dit zo lang de actuele inperkingsregel met verbod op één dag excursies en reizen in het binnenland niet EXPLICIET INGETROKKEN is.

Afval en recyclagepark, wat mag wel/niet?

Recyclagepark terug open op 11 mei

In navolging van de beslissing van de Federale Overheid rond de opening van de winkels zal ook het recyclagepark van De Panne terug openen op maandag 11 mei en dit op afspraak. Om de veiligheid van zowel de bezoekers als parkwachters te kunnen garanderen en de regels rond social distancing ten allen tijde te kunnen aanhouden, wordt er gewerkt in een aangepast scenario en op afspraak.

Op afspraak

Vanaf woensdag 6 mei 2020 kan je een afspraak maken voor een recyclageparkbezoek. Dit kan heel eenvoudig via www.depanne.be/recyclagepark

Enkel indien je geen toegang tot het internet hebt, kan je telefonisch reserveren op het nummer 058-42 97 29. Gelieve dan je rijksregisternummer en nummerplaat van de wagen bij de hand te hebben. Toegang is enkel mogelijk op afspraak.

Bescherming van bezoekers en parkwachters

 • Sorteer thuis zorgvuldig alle fracties zodat je bezoek aan het park zo kort mogelijk is, bij voorkeur 15 minuten.
 • Kom alleen. Kom enkel met twee als je hulp nodig hebt om iets te lossen want de parkwachters helpen niet met het uitladen van zware stukken.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand tot de parkwachters en andere bezoekers en respecteer de richtlijnen van de parkwachters.
 • Er kan enkel elektronisch betaald worden.

Volgende fracties worden tijdelijk niet aanvaard

 • PMD: dit kan aangeboden worden tijdens de huis-aan-huis ophalingen, raadpleeg hiervoor je afvalkalender
 • Groen- en snoeiafval: via de wijkcontainers voor groen
 • Glas: via de glasbollen in de straten
 • Asbest: wegens gebrek aan beschermingsmateriaal, dit werd geschonken aan de zorgsector
 • Kledij: momenteel wordt dit niet door externe partners opgehaald

Enkel vuilniszakken nodig?

Ook huisvuilzakken zullen terug te koop zijn op het recyclagepark. Wens je enkel huisvuilzakken aan te kopen, dan parkeer je je wagen op het Koningsplein en begeef je je te voet naar het recyclagepark. Een afspraak maken is hiervoor niet nodig.

Groenafval

Je kan gebruik maken van de 23 groencontainers die verspreid staan in onze gemeente. Deze groencontainers zijn er uiteraard enkel voor de bewoners van De Panne en Adinkerke.

Grofvuil

Grofvuil wordt bij jou thuis opgehaald aan de helft van de prijs van het huidige tarief. We voorzien een wekelijkse ophaling op donderdag en vrijdag en dit op afspraak. Voor een afspraak kan je telefonisch terecht op 058-42 97 77, elke voormiddag van 08.00u tot 12.00u. van maandag tot en met vrijdag. De prijs bedraagt nu € 39 per 10 minuten laadtijd.

Het grofvuil wordt bij voorkeur buiten gezet de dag van de ophaling en ten vroegste de avond voordien vanaf 20.00u.

Huisvuil

De afvalophaling van restafval, GFT, PMD en papier & karton blijven doorgaan op de voorziene data (zie afvalkalender).

De glasbollen blijven in gebruik.

Textiel en kledij

De afvalintercommunale IVVO roept uitdrukkelijk op om textiel niet in de kledingcontainers te deponeren maar om deze zolang mogelijk thuis te bewaren. Er is momenteel een overaanbod van textiel en de ophalers slagen er momenteel nauwelijks in om alle containers tijdig te ledigen. Meer info vind je op https://www.ivvo.be/nieuws/bewaar-je-textiel-tot-na-de-coronacrisis.

Ondergrondse betaalcontainers

De ondergrondse betaalcontainers (http://www.depanne.be/product/2334/ondergrondse-betaalcontainers) blijven werken zoals voorheen en mogen zeker gebruikt worden.

Wat doe ik met mijn pamperzak tot het recyclagepark terug open is?

Stop deze zak in een officiële restafvalzak en plaats deze buiten de dag dat er ophaling is voorzien van de gewone restafvalzakken/ diftarcontainers in jouw zone.

Kinderopvang en onderwijs

Klik hier om alle informatie rond kinderopvang en onderwijs te vinden.

Kan ik nog onderwijscheques aanvragen?

Ja, maar de termijn voor het aanvragen van onderwijscheques wordt verlengd tot het einde van het schooljaar.

Wij werken beiden thuis of in een niet-cruciale sector. Kan mijn kind vanaf 4 mei terug naar de opvang?

Nee. Wanneer één ouder buitenshuis gaat werken, kan je kind in principe terug naar de opvang. Er wordt in overleg met de opvang afgesproken wat haalbaar is.

Wanneer kan mijn kind sowieso terug naar de opvang?

Vanaf 18 mei kunnen in principe alle kinderen terug naar de opvang. Er wordt in overleg met de opvang afgesproken wanneer een opstart haalbaar is, om te vermijden dat alle kinderen op hetzelfde moment terug naar de opvang gaan.

Moet ik een mondmasker dragen als ik mijn kind breng en haal in de opvang?

Ja. Heb je geen mondmasker? Gebruik dan een sjaal of bandana. Hou ook dan voldoende afstand, en zorg voor een goede handhygiëne. Zorg er ook voor dat zo veel mogelijk dezelfde persoon je kind brengt en ophaalt.

Ons kind komt pas na 18 mei terug naar de opvang. Worden er in de periode van 4 tot 18 mei respijtdagen afgetrokken?

Nee. Er worden geen respijtdagen afgetrokken in fase 0,1en 2. Het korfje van respijtdagen waarover je als gezin beschikt, blijft ongewijzigd. Of deze regeling ook in fase 3(vanaf 8 juni) zal gelden, is nog niet bekend.

Wie kan er inschrijven voor voor- en naschoolse opvang?

 • kinderen van ouders die werken in cruciale sectoren
 • kinderen waarvan één ouder buitenshuis werkt
 • kinderen van gezinnen in kwetsbare situaties
 • kinderen van ouders die moeten werken en die geen andere opvangmogelijkheden hebben

Ik werk in De Panne, in een cruciale sector. Ik heb geen opvang meer in mijn gewone opvang. Kan ik terecht in de opvang van het lokaal bestuur?
Ja. Dat is voorzien. Wie woont of werkt in De Panne kan er terecht.

Mobiliteit

Betalend parkeren hervat op 16 mei.

Vanaf 16 mei wordt het betalend parkeren hervat. De parkeerambtenaren gaan weer op stap en schrijven retributiebonnen uit. Vergeet dus niet langs de parkeermeter te passeren als je in het centrum parkeert.

Het betalend parkeren geldt overal, uitgezonderd de Dynastielaan en haar zijstraten. Daar blijft het parkeren gratis tot en met 30 juni, omdat er in de komende weken rioleringswerken zullen worden uitgevoerd in de Korrelaan en de gratis parkeerplaatsen in de Korrelaan hierdoor niet zullen kunnen worden gebruikt door mensen uit de Dynastielaan en haar zijstraten.

Het betalend parkeren werd in De Panne afgeschaft tot en met 15 mei om de inwoners aan te moedigen om zo veel mogelijk lokaal te winkelen. Dit was één van de maatregelen om zo de lokale economie te ondersteunen in deze moeilijke tijd. 

Ook het kantoor van Streeteo (Duinkerkelaan 56, De Panne) is open. Streeteo is ook bereikbaar via telefoon (058-58 01 00) of mail (parkeren.depanne.be@streeteo.com).

Openingsuren:

Maandag: 9.00u – 12.00u
Dinsdag: 9.00u – 12.00u & 14.00u – 17.00u
Vrijdag: 9.00u – 12.00u & 14.00u – 17.00u (1)
Zaterdag: 9.00u – 12.00u (2)

(1) schoolvakanties enkel 9.00u – 12.00u
(2) enkel tijdens schoolvakanties

Rijden er nog bussen en trams van De Lijn?

De Lijn rijdt vanaf maandag 4 mei opnieuw op de normale schooldienstregeling. Belbussen rijden opnieuw vanaf 11 mei, reservatie is terug mogelijk vanaf vandaag.

Bekijk hier de affiche voor een vlot en veilig gebruik van de diensten van De Lijn. 

Meer info op de website van De Lijn: https://www.delijn.be/nl/overdelijn/Corona/ 

Wat met de NMBS?

Ook de treinen rijden met een aangepaste dienstverlening. Bekijk hiervoor de website van de NMBS.

Kan ik de gemeentelijke deelauto nog reserveren en gebruiken?

Het gebruik van de gemeentelijke deelauto wordt tot nader order opgeschort. De reeds gemaakte reservaties worden geannuleerd en er kunnen voorlopig geen nieuwe reservaties gemaakt worden.

Kan ik nog een deelfiets of gocart gebruiken?

De deelfietsen mogen niet meer gebruikt worden. Ze werden weggenomen uit het straatbeeld. Gocarts voor een of meerdere personen worden beschouwd als recreatieve activiteiten en zijn bijgevolg verboden.

Mag ik een persoon met een handicap of met beperkte mobiliteit nog vervoeren?

Het is de bedoeling dat zo weinig mogelijk mensen met elkaar in contact komen. Het vervoer kan dus nog, maar er moet over gewaakt worden dat zoveel mogelijk dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap behouden blijft. Uiteraard moeten de hygiëne en de social distancing maatregelen in acht genomen worden.

Mag ik naar mijn tweedeverblijf?

In het ministerieel besluit van 20 mei 2020 is beslist dat tweedeverblijvers weer vrij mogen verplaatsen naar hun tweedeverblijf. Dus welkom! We hebben jullie alvast gemist. 
 

Huisdieren

Kan ik nog met mijn hond op het strand wandelen?
Ja, de gewone richtlijnen uit het politiereglement gelden nog steeds.

Deze zijn recentelijke veranderd en je kan ze hier lezen.

Kan ik nog met mijn huisdier terecht bij de dierenarts?

De dierenartsen hanteren, mede op advies van de Orde van Dierenartsen, zeker tot 3 mei een strikt social distancing-beleid.

 • Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Enkel dringende zaken worden behandeld.
 • Per afspraak wordt slechts 1 dier met 1 begeleider toegelaten.
 • Via telefonisch contact kan er met de dierenarts overlegd worden of een onderzoek nodig is. Men kan van de dierenarts niet verlangen dat een diagnose en behandeling wordt opgesteld zonder onderzoek van het dier.
 • Huisbezoeken voor gezelschapsdieren moeten in de mate van het mogelijke vermeden worden: in geval de eigenaar in het onvermogen is om zich te verplaatsen, moeten in eerste instantie oplossingen voor transport gezocht worden in de familiekring. In laatste instantie komt het alleen de dierenarts toe om uit te maken of een huisbezoek nodig is.
 • Huisbezoeken voor grote huisdieren zijn uiteraard de norm. Het is aanbevolen om routineuze handelingen, keuringen en vaccinaties tot na 5 april uit te stellen.
 • Alle aanbevelingen van de overheid inzake social distancing moeten in acht genomen worden. Dieetvoeding en medicatie worden afgehaald na afspraak.

Hoe dient men de gezelschapsdieren van besmette patiënten te verzorgen?
Er wordt aangeraden om gezelschapsdieren van besmette patiënten ter plaatse en zoveel mogelijk binnen te houden maar toch nauw contact tussen de patiënt en deze dieren te vermijden. Weliswaar dient verder aandacht besteed te worden aan het welzijn van het dier en dient het dier regelmatig te worden uitgelaten met inachtname van de regels van sociale afstand. Bij een ziekenhuisopname van de eigenaar dient het gezelschapsdier best verzorgd te worden ter plaatse in de vertrouwde omgeving door een naast familielid of kennis.
Eveneens wordt aangeraden om het contact met de gezelschapsdieren bij besmette patiënten zoveel mogelijk te beperken en alle hygiënemaatregelen na te leven.

Mag ik met de hond die samenleeft met een besmette patiënt nog gaan wandelen?
Ja, het is belangrijk om het welzijn van het dier op peil te houden. Weliswaar wordt aangeraden om dieren, net zoals mensen, op een sociale afstand van andere dieren en mensen te houden. Een dier kan het virus meedragen net als voorwerpen dit zouden kunnen. Vermijd tevens het vrij rondlopen van de hond alsook het laten aaien door andere mensen. Uitwerpselen dienen hygiënisch te worden verwijderd uit de omgeving.

Andere

Ik heb mijn Pannebon Xtra ontvangen, maar ik weet niet wat ik ermee moet doen?

Voor alle info rond de Pannebon, de Pannebon Xtra en de Pannehotelbon, ga naar www.depanne.be/pannebon 

Wat kan ik doen op mezelf te beschermen?

Hou zeker en vast rekening met de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Hou je aan de social distancing en neem de nodige hygiënische maatregelen. Klik hier om de hygiënevoorschriften te bekijken. 

Mogen natuursteenbedrijven grafzerken plaatsen?

Ja dat kan, op voorwaarde dat men zich aan de regels van sociale distantiëring houdt. De bedrijven moeten wel op voorhand een afspraak maken met de afdeling Technische Zaken. 

Mogen rolcabines en vaste strandcabines nog geplaatst worden?

Normaal gezien mogen rolcabines volgens het politiereglement vanaf 15 maart geplaatst en uitgebaat worden. Vaste strandcabines kunnen dit vanaf 15 april. 

Maar door de coronamaatregelen mogen er tot en met 19/04/2020 geen constructies zoals strandterrassen, vaste cabines, … op het strand geplaatst worden. Dit geldt voor zowel private personen als concessiehouders. Dit kan verlengd worden aan de hand van de federale maatregelen.

Op het college van burgemeester en schepenen van 10/04/2020 is beslist dat de rolcabines vanaf dinsdag 14 april wel op het strand mogen geplaatst worden.

Let wel! Het is voorlopig enkel toegelaten om rolcabines te plaatsen. Het is niet toegestaan om palen te boren of ander materiaal te installeren. De rolcabines mogen wel gevuld worden.

Opgelet

Het feit dat je momenteel je vaste strandcabine nog niet mag plaatsen, betekent niet dat je geen aanvraag tot plaatsing moet indienen. Een toelating hiervoor blijft noodzakelijk.

Contacteer hiervoor voor 1 mei 2020  de dienst Veiligheid & Veiligheid (preventie@depanne.be) of vul de aanvraag in via het e-loket: http://www.depanne.be/eloketdetailv2/186/strandcabine.

Staat jouw specifieke vraag niet in deze lijst? Klik dan hier.

Contact

Communicatie & Onthaal

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
info@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

 De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2020
2 januari 2020: gesloten
12 april 2020
13 april 2020
1 mei 2020
21 mei 2020
31 mei 2020
1 juni 2020
11 juli 2020
21 juli 2020
15 augustus 2020
1 november 2020
2 november 2020
11 november 2020
15 november 2020
25 december 2020
26 december 2020