Gemeente De Panne

Vrijstelling verkeersbelasting en belasting inverkeerstelling

Personen die ofwel volledig blind zijn, volledig het gebruik van de bovenste ledematen hebben verloren, lijden aan een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en ten minste 50% bedraagt, oorlogsinvalide zijn en die een invaliditeitspensioen genieten van minstens 60% kunnen voor een auto, bestemd voor hun persoonlijk vervoer, vrijgesteld worden van de inverkeerstellingstaks en van de jaarlijkse verkeersbelasting.

Normaal gezien komen enkel personenauto’s hiervoor in aanmerking. Op basis van een omstandig medisch attest, waaruit blijkt dat een ander type van voertuig noodzakelijk is, kunnen uitzonderingen gemaakt worden. De dienst Sociale Zaken & Senioren vraagt voor jou deze vrijstelling aan bij de regionale directeur van de directe belastingen (Brugge). Een verklaring van persoonlijk gebruik, een attest van uw invaliditeit en een kopie van het inschrijvingsbewijs dienen voorgelegd te worden.

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021