Gemeente De Panne

Versterkte nationale maatregelen

Maatregelen vanaf 18/03/2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslis om de bestaande maatregelen (zie hieronder) te versterken.

Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht. 

Update: tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart 2020 is er beslist om de maatregelen tot 19 april 2020 te verlengen.

Wat betekent dit concreet?
 • Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.
 • Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:
 1. Voedingswinkel
 2. Dokter
 3. Apotheek
 4. Postkantoor
 5. Bankautomaat
 6. Benzinestation
 7. Hulp bieden aan kwetsbare personen
 • Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:
 1. Krantenwinkels
 2. Kappers (één klant per keer)
 3. Nachtwinkels (open tot 22.00 uur)

Zij moeten uiteraard de sociale afstand respecteren.

 • Alle voedingswinkels blijven geopend 

De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal één persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.

 • Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).
 • Elke bijeenkomst is verboden. 
 • Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.
 • De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.
 • De sociale afstand op het openbaar vervoer moet gegarandeerd worden.
 • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan. 

Lees hier ook het persbericht van de Eerste Minister.

Geen bezoek aan de kust!

De bovenstaande maatregelen houden ook in dat een weekend aan zee of een bezoek aan een tweede verblijf absoluut wordt afgeraden!

Hiervoor heeft de provinciegouverneur Carl Decaluwé een opmerkelijke oproep gedaan: “Kom niet naar de kust, nu”, zegt hij.

Dat geldt ook voor wie een tweede verblijf heeft aan zee. Ieder weekend komen dan ook duizenden mensen vanuit het binnenland naar hun tweede verblijf aan de kust.

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, vraagt de gouverneur dus dat die mensen niet komen.

Maatregelen voor 18/03/2020

Bericht van het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid:

Onderstaande update bevat meer toelichting over de toepassing en interpretatie van de maatregelen vanuit het nationaal crisiscentrum en de Vlaamse Regering en is gebaseerd op de informatie die ook via de gouverneurs is verspreid, aangevuld met info vanuit Vlaanderen:

 • Bijeenkomsten
 • Horeca, winkels, markten
 • Werkomgeving
 • Scholen en kinderen
 • Transport

Deze maatregelen zijn voorlopig van toepassing tot 3 april, tenzij er een andere beslissing wordt genomen. Op 25 maart wordt dit federaal geëvalueerd. Daardoor kunnen we nog geen uitspraken doen over de periode na 3 april, bijv. evenementen tijdens de paasvakantie.

Er wordt een MB opgemaakt waarin de maatregelen duidelijk staan opgesomd. Vanaf het moment dat dit MB van kracht gaat, dienen alle andere besluiten, genomen door gouverneurs en burgemeesters, te worden ingetrokken. De Vlaamse Regering onderschrijft dit. De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur zal dergelijke beslissingen in samenspraak met gouverneurs vernietigen en zal hier voorrang aan geven.

We rekenen erop dat iedereen de gezondheid van zichzelf en anderen vooropstelt door deze maatregelen zo goed als mogelijk toe te passen.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van bijkomende informatie.

Bijeenkomsten
 • Alle bijeenkomsten worden geannuleerd, ongeacht of het binnen of buiten activiteiten zijn, ongeacht het aantal deelnemers. Alle feesten in feestzalen worden geannuleerd. In beperkte familiale kring zijn bijeenkomsten mogelijk (privé), maar hier dienen de maatregelen m.b.t. social distancing in acht genomen te worden. Een mix van leeftijden moet te allen tijde worden vermeden.
 • Alle recreatieve activiteiten worden afgelast, incl. musea en attracties. Activiteiten van jeugdbewegingen en sportclubs worden geannuleerd. Alle bibliotheken, zwembaden, sportcentra en fitnesscentra worden gesloten. Sauna - en welnesscentra worden gesloten, tenzij privéverhuur of op afspraak (bijvoorbeeld bij de schoonheidsspecialist). Individuele kappersafspraken mogen doorgaan zolang de veilige afstand tussen mensen gerespecteerd wordt.
 • Alle erediensten worden geannuleerd. Huwelijken, doopsels, en andere vieringen gaan niet door. De enige uitzondering hierop vormen begrafenissen, weliswaar in beperkte kring. Deze uitzondering is gebaseerd op 2 overwegingen. Enerzijds het emotioneel zeer belangrijke karakter van een uitvaart, anderzijds vanuit een overweging van medisch-sanitaire aard en de problemen die op dat vlak zouden ontstaan indien geen begrafenissen plaatsvinden.
 • De richtlijnen voor het omgaan met personen die overleden zijn door het coronavirus, worden rechtstreeks bezorgd aan de begrafenisondernemers.
Horeca, winkels, markten
 • Wat betreft de maatregel in verband met het sluiten van horeca en restaurants: café’s worden gesloten. Restaurants mogen open blijven om maaltijden te laten afhalen of te bezorgen. Er mogen in geen geval mensen ter plaatse eten. Dit betekent dat frituren, afhaalchinezen, broodjeszaken verder kunnen werken, voor zover zij niemand ter plaatse laten eten. Hotels (of B&B’s) blijven open, enkel en alleen voor de overnachting. Ontbijten in publieke ruimte kan niet, op de kamer kan wel.
 • Markten mogen doorgaan in de week, in het weekend mogen enkel kramen worden opgesteld die voedingsmiddelen verkopen. Voorwaarde is dat kramen voldoende uit elkaar worden opgesteld en dat drummen van mensen wordt vermeden.
 • Winkels: commerciële winkels en shoppingcentra blijven tijdens de week open. In het weekend worden ze gesloten. Uitgezonderd apothekers en winkels voor voeding en dierenvoeding mogen ook in het weekend open blijven. Nachtwinkels mogen open blijven. Er dient echter voor gezorgd te worden dat hier geen toevloed van mensen ontstaat.
 • Het is heel belangrijk zeer uitdrukkelijk en duidelijk te blijven communiceren dat de bevoorrading van voedingswinkels gegarandeerd is, en dat hamsteren geen enkele zin heeft.
Werkomgeving
 • Eerst en vooral wordt benadrukt dat het land blijft werken. De essentiële bedrijfsprocessen moeten gegarandeerd blijven. Er wordt niet gevraagd het werk stil te leggen, wel om het werk te organiseren met inachtneming van de nodige maatregelen. De maatregelen aangaande telewerk blijven van kracht en worden in de mate van het mogelijke uitgebreid en versterkt. Vergaderingen gaan enkel door indien ook hier de nodige maatregelen worden genomen (noodzakelijkheid, niet teveel mensen in kleine ruimte, …). Alle bedrijfsrestaurants worden gesloten, afhalen kan wel.
 • Het is van groot belang dat de overheid blijft werken. Gemeenteraden, politieraden etc. blijven doorgaan, maar mogen op een andere manier georganiseerd worden, rekening houdend met het vermijden van nauw en intensief contact. De gemeentelijke dienstverlening blijft actief. De manier waarop dit wordt georganiseerd, mag door de gemeente zelf worden bepaald (bijvoorbeeld werken op afspraak, …).
 • Burgemeesters maken samen met de algemeen directeur de afweging welke essentiële bedrijfsprocessen het lokaal bestuur moet blijven garanderen, bv. veiligheid, kinderopvang, de huisvuilophaling, het containerpark, zorg voor ouderen (ook sociale maatregelen).
 • Politie en hulpverlening (brandweer) zijn essentiële bedrijfsprocessen die gegarandeerd moeten blijven. Voor de eerstelijns politie en brandweermensen worden nadere richtlijnen m.b.t. persoonlijke beschermingsmiddelen verspreid in de loop van de dag, vanuit de FOD volksgezondheid.
 • Via een decreet zal de Vlaamse regering de behandelingstermijn van aanvragen verlengen, bijvoorbeeld voor een omgevingsvergunning. Op die manier kan maximale rechtszekerheid voor de burger en ondernemer verzekerd worden.
Scholen en kinderen
 • De lessen op de kleuter-, lagere- en middelbare scholen worden opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd zeker voor kinderen van medisch en openbaar personeel en van kinderen die enkel opvang hebben bij grootouders. Ouders hoeven geen attest van de werkgever aan de school voor te leggen. Internaten kunnen ook openblijven.
 • Vaccinaties van Kind en Gezin in de Huizen van het Kind blijven doorgaan, maar door middel van individuele consultaties.
Transport
 • Het openbaar vervoer wordt niet stilgelegd. De Lijn neemt verschillende maatregelen. Er wordt wel aan reizigers gevraagd om enkel gebruik te maken van het openbaar vervoer indien nodig en de spitsuren te vermijden.
 • Taxi’s blijven toegestaan, met een beperkt aantal passagiers en voldoende ruimte.

Voor centra voor illegalen en opvangcentra voor asielzoekers volgt er later meer informatie, er zullen specifieke richtlijnen worden verspreid door de betrokken overheden en diensten.

Voor reizen naar het buitenland dienen de adviezen van buitenlandse zaken te worden opgevolgd.

Contact

Communicatie & Onthaal

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
info@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

 De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2020
2 januari 2020: gesloten
12 april 2020
13 april 2020
1 mei 2020
21 mei 2020
31 mei 2020
1 juni 2020
11 juli 2020
21 juli 2020
15 augustus 2020
1 november 2020
2 november 2020
11 november 2020
15 november 2020
25 december 2020
26 december 2020