Gemeente De Panne

Onderwijs en kinderopvang

Opvang grootouder.jpg Opvang voor grootouders of niet?

De spelotheek

Door de coronamaatregelen is de spelotheek momenteel gesloten tot en met het openingsmoment van 1 april.

Leden moeten het spelmateriaal bijhouden tot we opnieuw open gaan maar er wordt uiteraard geen boete aangerekend voor het te laat terugbrengen.

Bij vragen, neem contact op met de spelotheek: http://www.depanne.be/spelotheek-de-speelplaneet

Kinderopvang

Buitenschoolse Kinderopvang De Jutter, de dienst Onthaalouders en alle opvanginitiatieven die eronder vallen zijn open tot nader order.
Opgelet! Er wordt enkel opvang voorzien

  • voor kinderen van ouders die werken in cruciale sectoren
  • voor kinderen van gezinnen in kwetsbare situaties
  • voor kinderen van ouders die moeten werken en die geen andere opvangmogelijkheden hebben

Deze maatregelen zijn voorlopig tot en met 4 april 2020.

Voor de paasvakantie is er nog geen verdere informatie. Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van minister van onderwijs Ben Weyts, kijkt de gemeente zelf hoe we de kinderopvang tijdens de paasvakantie zullen inrichten. We houden de de ouders op de hoogte.

Bedankt om deze richtlijnen te respecteren.

Als bijlage kan je de brief lezen van de dienst Onthaalouders.

Lees ook de brief als bijlage van De Jutter.

Kan mijn kind terecht in de opvang? Bekijk deze affiche.

SWAP en De Ravotter

Speelpleinwerking De Ravotter en de SWAP tienerwerking gaan niet door in de paasvakantie. Er wordt naar een oplossing gezocht om schoolgaande kinderen in bovengenoemde situaties te blijven opvangen tijdens de paasvakantie. 

Onderwijs

De lessen op de kleuter-, lagere- en middelbare scholen in De Panne worden opgeschort vanaf 16/03/2020 tot 03/04/2020. De richtlijnen van de nationale veiligheidsraad worden gevolgd.

De scholen organiseren zich om opvang te voorzien zeker voor kinderen van medisch en openbaar personeel en van kinderen die enkel opvang hebben bij grootouders. Aan de ouders wordt gevraagd om zoveel mogelijk zelf voor hun kinderen te zorgen, opvang bij grootouders wordt afgeraden. Bekijk zeker de afbeelding hierboven om te zien of je kind bij de grootouders opgevangen mag worden.

Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor De Leerplaneet?

Alle lessen worden geschorst maar De Leerplaneet blijft de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders..

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie ... .

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13/03/2020 om 24 uur en duurt t.e.m. vrijdag 03/04/2020.

Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd. De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe ze de gemiste leerstof bijwerken. De ouders en leerlingen krijgen daarover ten gepaste tijde de nodige informatie.

Warme maaltijden

De traiteur voorziet vanaf maandag GEEN warme maaltijden meer. Gelieve hier rekening mee te houden indien je kind toch naar school zou komen, en een broodje of boterhammen mee te geven.

Studie en buitenschoolse opvang

Vanaf maandag 16/03 t.e.m. 03/04/2020 zal er GEEN studie meer zijn op school.De aanwezige kinderen kunnen na school wel terecht in de Jutter.

De buitenschoolse kinderopvang De Jutter blijft zoals gewoonlijk open voor en na school, maar niet tijdens de schooluren.

De Lentehappening van De Leerplaneet

De Lentehappening op vrijdag 03/04/2020 gaat NIET door omwille van de genomen maatregelen door de overheid.

Alle ouders en leerlingen zijn hiervan op de hoogte gebracht via een brief, deze is ook per mail naar de ouders gestuurd.

De brief is hier ook te raadplegen als bijlage.

Meer info

Indien je nog met vragen zit, aarzel dan niet om de desbetreffende dienst te contacteren!

Heb je nood aan opvang? Bel dan De Jutter op het nummer 058-42 23 96 of mail naar kinderopvang@depanne.be

Contact

Jeugd

adres

dienst Jeugd

(nu eventjes niet) in De Boare
wel bereikbaar
- via telefoon
- via e-mail

f  Jong in De Panne

tel.
058-42 21 94
e-mail
jeugd@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

van maandag tot en met vrijdag
- van 09.00u tot 12.00u
- en van 13.30u tot 17.00u

We zijn gesloten op volgende dagen:

1 en 2 januari  Nieuwjaarsdag, 2de nieuwjaarsdag
13 april Paasmaandag
1 mei Dag van de Arbeid
21 mei 2020 OLH Hemelvaart
1 juni 2020 Pinkstermaandag
11 juli Vlaamse feestdag
21 juli Nationale feestdag
15 augustus OLV Hemelvaart
1 en 2 november Allerheiligen & Allerzielen
11 november Wapenstilstand
15 november Dag van de Dynastie
24 december (namiddag) Kerstavond
25 december Kerstdag
26 december 2de Kerstdag