Gemeente De Panne

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen met een blijvende invaliditeit van 80% of met een permanente invaliditeit van 50% die rechtstreeks te wijten is aan een gebrek van de onderste ledematen en personen van wie de gezondheidstoestand tot een vermindering van zelfredzaamheid met ten minste 12 punten leidt, kunnen een speciale parkeerkaart voor gehandicapten verkrijgen.

Ook personen van wie de bovenste ledematen zijn verlamd of geamputeerd en oorlogsinvaliden met een invaliditeit van minstens 50% kunnen deze kaart bekomen. Met deze speciale parkeerkaart kan men parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap. In sommige gemeenten kan men met de speciale parkeerkaart gratis parkeren waar parkeermeters staan. In De Panne is dit NIET langer het geval. Deze kaart is strikt persoonlijk.

Ze kan dus alleen gebruikt worden wanneer de houder ervan door het geparkeerde voertuig vervoerd wordt of wanneer de houder het voertuig zelf bestuurt. De parkeerkaart wordt afgeleverd door de FOD Sociale zekerheid en moet worden aangevraagd  via de dienst Sociale Zaken in De Boare.

Contact

Sociale Zaken en Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 65
fax
058-42 16 17
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Maandag tot en met vrijdag:
08.30u tot 12.00u
13.00u tot 17.00u

Dienst Sociale Zaken en Senioren:
Maandag tot en met vrijdag:
09.00u tot 12.00u