Gemeente De Panne

Vacature Zonecommandant - maandaatfunctie (m/v) in voltijds verband voor de duur van 6 jaar (eenmalig verlengbaar)

brandweer comm

Brandweer Westhoek gaat over tot de aanwerving van een zonecommandant (m/v). Dit betreft een mandaatfunctie in voltijds verband voor de duur van 6 jaar en is eenmalig verlengbaar.

Functieomschrijving
De zonecommandant is de eindverantwoordelijke voor de leiding, de organisatie en het beheer van Brandweer Westhoek.

Als zonecommandant ben je belast met het strategisch beleid op inhoudelijk en uitvoerend vlak, onder leiding van de zoneraad, het zonecollege en de voorzitter.

U vertegenwoordigt de hulpverleningszone ten aanzien van interne en externe stakeholders. De zonecommandant is tevens operationeel inzetbaar en verzekert de strategische coördinatie in noodsituaties.

Selectieprocedure
Voor meer details over de selectieprocedure en de voorwaarden, bekijk hier de infobrochure

Ons aanbod
  • Aanstelling als zonecommandant bij mandaatfunctie voor een hernieuwbare periode van zes jaar;
  • Als vrijwillig lid heeft een aanstelling als zonecommandant een tijdelijke professionalisering tot gevolg voor een hernieuwbare periode van zes jaar;
  • U ontvangt een basiswedde in functie van uw graad overeenkomstig het KB van 19 april 2014 houdende de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszone;
  • U ontvangt een mandaattoelage overeenkomstig de bepalingen van het KB van 10 juni 2014 tot vastlegging van de mandaattoelage van de commandant van een hulpverleningszone en van de grenzen van de vergoeding van de bijzonder rekenplichtige.

Interesse?Voor meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, selectieprocedure en functiebeschrijving, bekijk hier de infobrochure of mail naar personeelsdienst@brandweerwesthoek.be 
  • De kandidaturen kunnen, per e-mail, gericht worden aan de voorzitter van Brandweer Westhoek, ter attentie van burgemeester Emmily Talpe, via het e-mailadres: sollicitaties@brandweerwesthoek.be;
  • De kandidaturen kunnen, per aangetekend schrijven, gericht worden aan de voorzitter van Brandweer Westhoek, ter attentie van burgemeester Emmily Talpe, Zeelaan 37 te 8670 Koksijde;
  • De kandidaturen kunnen persoonlijk worden afgegeven op de personeelsdienst van Brandweer Westhoek, Robert Vandammestraat 100 te 8670 Koksijde.
De datumstempel van de brief, datum van verzending van de e-mail of datum van afgifte op de personeelsdienst is bepalend. De uiterste datum van kandidaatstelling is maandag 6 april 2020. Op straffe van onontvankelijkheid bestaat een volledige kandidatuur uit volgende documenten:
  • een motivatiebrief;
  • een uitgebreid CV, aangepast en geüpdatet aan de in de selectievoorwaarden vermelde vereisten gestaafd met de nodige bewijsstukken;
  • een managementproject voor Brandweer Westhoek, opgesteld zoals beschreven in de infobrochure.

Voorwaarden

Houder zijn van het diploma hoger secundair onderwijs.

Procedure

Inschrijven kan tot en met 27 februari 2020. Solliciteer via het digitaal loket.

Contact

Brandweer

adres

Dringende hulp: 112

Melding van wespen:

Wespofoon: 058-60 39 90

Website: http://wespen.brandweerwesthoek.be

Brandweer Westhoek - post De Panne

Loskaai 14

8660 De Panne

058-60 39 25

Postoverste: Kapitein Luc Brouckxou

058-60 39 26

luc.brouckxou@brandweerwesthoek.be

Brandweer Westhoek – administratie

Zeelaan 37

8670 Koksijde

058-60 39 00

info@brandweerwesthoek.be

www.brandweerwesthoek.be

tel.
112 (noodoproepen)
vcard
Digitaal visitekaartje

Gerelateerde pagina's