Gemeente De Panne

Vlaamse verbeteringspremie voor woningen

Wanneer een eigenaar / bewoner of huurder zijn woning verbetert of verbouwt, kan men hiervoor een tussenkomst krijgen. Voor een aantal specifieke verbeteringswerken (vb. dakwerken, gevelwerken,…) gelden vaste premiebedragen. De premie wordt wel enkel uitgekeerd indien de totale gefactureerde kostprijs minimum het dubbele van de premie bedraagt. Als je werken uitvoert om woon-, kook- of slaapruimten te vergroten, kan je een premie ontvangen voor 50% van de gefactureerde kostprijs van de werken. Het premiebedrag bedraagt minstens € 600 en ten hoogste € 1.250.

Let wel: uitbreidingswerken komen alleen in aanmerking als de woning volgens de wettelijke normen te klein is voor je gezin. De eigenaar- bewoners en de huurders (contract van minstens 3 jaar) kunnen een premie aanvragen indien hun netto belastbaar inkomen van het 3e jaar voor de aanvraag kleiner was dan € 30.060  te verhogen met € 1.570 per persoon ten laste. Het inkomen van eigenaars-verhuurders en hun eventuele partner mag niet hoger zijn dan € 60.120. De woning moet minstens 25 jaar oud zijn. Het gemeentebestuur geeft je een extraatje van 15% bovenop het bedrag dat het Vlaams gewest uitkeert. Voor aanvraagdocumenten en alle bijkomende inlichtingen kan je terecht bij de dienst Sociale Zaken & Senioren en bij de dienst Huisvesting van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021