Gemeente De Panne

Vacature Coördinator intergemeentelijk samenwerkingsverband Viertoren

COÖRDINATOR CULTUREEL INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VIERTOREN (M | V | X)  

Viertoren is een intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband tussen Nieuwpoort, Koksijde, Veurne en De Panne.

NIVEAU B - CONTRACTUEEL

Doel van de functie:

De coördinator bovenlokale cultuur van het intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) Viertoren heeft als doel duurzame voorwaarden te creëren om geïntegreerd bovenlokaal cultuurwerk te faciliteren, ontwikkelen, uit te voeren, in stand te houden en te verspreiden en zodoende invulling te geven aan het beleidsplan.

Dit beleidsplan met cultuurnota werden goedgekeurd door het Vlaamse departement voor Jeugd, Cultuur en Media, op 17 december 2019 en zijn de leidraad in de acties die de coördinator dient op te volgen. De coördinator werkt vanuit 4 standplaatsen: Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en De Panne.

Als intergemeentelijke coördinator Viertoren zal je:

  • Bovenlokaal cultuurwerk voor de regio stimuleren, faciliteren en implementeren, onder andere door een regierol op te nemen.
  • Een actieve rol opnemen in de uitvoerende dienstverlening van het IGS.

Op vlak van externe vertegenwoordiging:

  • Als aanspreekpunt fungeren voor actoren in het brede werkveld. Deze actoren informeren en ondersteunen.
  • Actoren samenbrengen, netwerken opzetten en er zelf deel van uitmaken. Het netwerk onderhouden en verduurzamen.
  • Afstemming zoeken en transversale samenwerkingsverbanden ontwikkelen en uitbouwen.

Op vlak van beleidsvoorbereiding en – uitvoering:

  • Het IGS op verschillende niveaus vertegenwoordigen. Raad van bestuur, respectievelijke gemeenteraden en colleges van burgemeesters en schepenen, adviesraad.
  • Visieontwikkeling ondersteunen en faciliteren.
  • Ben je bereid tot het volgen van bijscholing, vorming en leren van anderen.
  • Bouw je bruggen tussen actoren in het werkveld en zorg je voor een duurzame verbinding. Hiervoor zoek je naar afstemming van transversale samenwerkingsverbanden.

Meer info

Om te solliciteren voor deze functie, klik op onderstaande link:

https://www.koksijde.be/vacatures-bij-de-gemeente

Solliciteren kan tot en met 30/03/2020.

Contact

Personeel

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 70
e-mail
personeel@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2020
2 januari 2020: gesloten
13 april 2020
1 mei 2020
21 mei 2020
1 juni 2020
11 juli 2020
21 juli 2020
15 augustus 2020
1 november 2020
2 november 2020
11 november 2020
15 november 2020
25 december 2020
26 december 2020

Gerelateerde pagina's