Gemeente De Panne

Vlaamse aanpassingspremie voor bejaarden

De aanpassingspremie voor bejaarden en personen met een handicap werd in 2007 beperkt tot een aanpassingspremie voor bejaarden. Personen met een handcap die niet bejaard zijn worden voortaan voor woningaanpassing ondersteund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een  Handicap.

Wanneer een  bewoner of huurder zijn woning wil aanpassen ten gunste van zichzelf (65+) of een bejaard gezinslid (65+), dan kan hiervoor een aanpassingspremie worden aangevraagd. Deze premie bedraagt 50% van de kosten met een maximum van € 1.250. Binnen een termijn van 10 jaar kunnen maximum 3 aanvragen worden ingediend. Bovendien mag je inkomen 3 jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan € 30.060 + € 1.570 per persoon ten laste. Voor aanvraagdocumenten en alle bijkomende inlichtingen kan je terecht bij de dienst Sociale Zaken of Ruimtelijke Ordening.

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021