Gemeente De Panne

Vacature begeleider kinderopvang

BEGELEIDER KINDEROPVANG LOKAAL BESTUUR DE PANNE

NIVEAU C - VOLTIJDS - CONTRACTUEEL

TAKEN:

 • Onthaal, opvang en creatieve begeleiding van de kinderen en verantwoorde activiteiten bieden in de buitenschoolse kinderopvang De Jutter
 • De begeleidster staat in voor een positief en gezellig leefklimaat en geborgenheid van het kind
 • De begeleidster staat in voor de veiligheid
 • De begeleidster staat in voor het verstrekken van de eerste hulp
 • De kinderen en de ouders het huishoudelijk reglement doen naleven
 • Overleggen en afspraken maken met de collega’s en coördinator
 • Het signaleren van problemen aan de collega’s en coördinator
 • Rekening houden met de informatie van de ouders over het kind 
 • Materiaal en lokaal
 • De begeleidster draagt zorg voor de hygiëne en netheid van het speelgoed en de ruimten (vegen, opruimen, poetsen, sanitair onderhouden)
 • De begeleidster geeft aan welke materialen nodig zijn en zorgt voor het onderhoud en de vernieuwing van het materiaal
 • De coördinator inlichten omtrent het te bestellen materiaal voor de realisatie van het dagelijks programma of het vakantieprogramma
 • De coördinator informeren omtrent afwezigheid door ziekte, vervanging bij ziekte, aanpassen van de uurroosters, moeilijkheden met derden,enz. De coördinator onderhoudt de nodige contacten met het bestuur.
 • De begeleiders zorgen voor het dagelijks opmaken van de kassa en het bijhouden van de administratie i.v.m. de aanwezige kinderen en de verbruikte drank en versnaperingen
 • Meedenken over de doelstellingen van de kinderopvang
 • Behoeften, problemen en tekortkomingen signaleren en meedenken over oplossingen
 • Bijwonen van teamvergaderingen
 • Zorgen voor een duidelijke werkoverdracht zowel mondeling als schriftelijke administratie
 • Opmaak van inschrijvingsdossiers
 • Opmaakt en bijhouden van aanwezigheidslijsten
 • Inbreng van de aanwezigheden in de computer
 • Bijhouden van de agenda in verband met het ophalen van kinderen
 • Opmaak van week/vakantieprogramma’s
 • Opmaak van folders/affiches
 • Bekendmaking activiteiten

FUNCTIEPROFIEL

Vereiste kennis

 • Kennis van de organisatie en van de werking van de gemeentelijke diensten
 • Kennis van de organisatie, de werking en de doelstellingen van de eigen dienst
 • Kennis van de wetgeving toepasselijk op de dienst
 • Talenkennis: Nederlands en Frans (in het kader van de uitoefening van de dienst)
 • Kennis van het juiste gebruik van toestellen, producten en materialen
 • Zicht hebben op de leefwereld en de interesses van kinderen
 • Kennis van de belangrijkste actoren op het vlak van kinderopvang
 • Kennis hebben van typedocumenten
 • Kennis van interne procedures en afspraken
 • Kennis van spelmateriaal
 • Minimum kennis van EHBO / herkennen van symptomen van ziekte
 • Kennis van instructie bij brand

Competentievereisten

Kerncompetenties

 • Vriendelijk en beleefd zijn
 • Zin hebben voor orde en voor netheid
 • Discretie
 • Flexibiliteit
 • Bereidheid om bijscholing te volgen
 • Enthousiasme

Typecompetenties

 • In staat zijn om in een team te werken. Oog hebben voor de relaties binnen het team en bijdragen aan de goede groepsgeest
 • Kunnen omgaan met feedback van medewerkers en van hiërarchische oversten
 • Kunnen overleggen met collega’s en het diensthoofd
 • Gezag kunnen aanvaarden
 • Over de nodige assertiviteit beschikken in de omgang met diensten
 • Spontaan initiatieven nemen
 • Spontaan zoeken naar en zo efficiënt mogelijk gebruik van tijd en middelen
 • De afgesproken uitvoering van een opdracht zelfstandig kunnen afwerken
 • Voorstellen uitwerken om de werking van de dienst en of de uitvoering van opdrachten te optimaliseren
 • In staat zijn om op een zelfstandige manier problemen van een beperkte omvang op te lossen
 • Zaken planmatig kunnen aanpakken

Functiegerelateerde competenties

 • Het hebben van contact is een essentieel onderdeel van de functie. De functievervuller moet in staat zijn om op een aangepaste manier contact te hebben met de kinderen, de ouders en het diensthoofd
 • Zich vlot mondeling kunnen uitdrukken tegenover burgers, collega’s en de klanten
 • Op een verzorgde en beleefde manier vragen van burgers kunnen beantwoorden
 • Luisteren naar vragen en klachten van klanten en deze doorgeven aan de coördinatrice
 • De doelgroep kunnen stimuleren en motiveren
 • Beschikken over inlevingsvermogen en luisterbereidheid ten aanzien van de kinderen en hun ouders
 • Het betreft een uitvoerende functie.
 • Bereidheid tot avond- en weekendwerk
 • Activiteiten kunnen organiseren
 • in functie van de leeftijd/behoeften van de kinderen
 • met aandacht voor variatie: sportspel, manuele expressie, woordspel
 • met aandacht voor het op- en afbouwen van de activiteit
 • met oog voor afwisseling: vrij/geleid spel, binnen/buiten, individueel/in groep
 • Zelf ideeën aanbrengen en uitwerken om nieuwe activiteiten voor de kinderen te organiseren
 • Attitude: positief staan tegenover opvoeding en opvang in groepsverband
 • Plezier en uitdaging vinden in het steunen van het kind in zijn ontwikkeling
 • Respect hebben voor een rekening houden met de kinderen
 • Kunnen vertrouwen wekken bij ouders
 • Creatief zijn
 • Conflicten kunnen oplossen
 • Rijbewijs B (brengen naar en ophalen van school van de kinderen)
 • Doelmatig kunnen reageren ingeval van crisis of ongeval

AANBOD:

Wij bieden een contract van zes maanden met zicht op verlenging en er wordt een werfreserve van 24 maanden aangelegd.

 • De aanvangswedde bedraagt 13.550,00 euro (geïndexeerd bruto jaarsalaris), eventueel vermeerderd met anciënniteit uit de openbare sector.
 • Maaltijdcheques.
 • 35 dagen verlof per jaar.
 • Hospitalisatieverzekering na 1 jaar tewerkstelling.
 • Werkzekerheid.
 • Werken in een mooie kustgemeente.
 • Een kleine organisatie met een collegiale werksfeer.
 • Problemen worden op menselijke manier benaderd.
 • Aandacht voor jouw ideale combinatie werk-gezin.
 • Een gevarieerde taakinhoud met voldoende inhoudelijke uitdagingen.
 • Een aangename werkomgeving met ruime en eigentijdse bureaus
 • Sociaal contact met collega’s en leidinggevenden van andere diensten
 • De kans om mee te denken én het verschil te maken voor inwoners, tweedeverblijvers, en (dag)toeristen van De Panne.
 • Ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Overuren kunnen in recup teruggenomen worden.

Procedure

Inschrijven kan tot en met 27 februari 2020. Solliciteer via het digitaal loket.

Digitaal loket

Contact

Personeel

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 70
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2020
2 januari 2020: gesloten
13 april 2020
1 mei 2020
21 mei 2020
1 juni 2020
11 juli 2020
21 juli 2020
15 augustus 2020
1 november 2020
2 november 2020
11 november 2020
15 november 2020
25 december 2020
26 december 2020