Gemeente De Panne

De Vlaamse huursubsidie

De Vlaamse huursubsidie ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede aangepaste woning. Ook wie verhuist van een private huurwoning naar een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor, kan de tegemoetkoming aanvragen. Zowel de oude woning als de nieuwe woning moeten zich in het Vlaams gewest bevinden.

De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit 2 delen: enerzijds is er een maandelijkse huursubsidie anderzijds een éénmalige installatiepremie. De huursubsidie wordt bepaald op basis van het inkomen. Ze wordt maximaal gedurende 9 jaar uitbetaald behalve voor huurders die minstens 65 jaar zijn of erkend als persoon met een handicap. Zij behouden de huursubsidie voor onbepaalde duur.. De éénmalige installatiepremie is gelijk aan drie keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie van het eerste jaar.

De maximale huurprijs van de nieuwe woning bedraagt € 590 voor aanvragen in 2017. Dit maximum mag verhoogd worden met 73,75 € per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste. Voor aanvragen in 2017 mag het inkomen van de huurder en van de inwonende gezinsleden niet meer bedragen dan € 17.500 te verhogen met € 1.570  per persoon ten laste. Er wordt gekeken naar het inkomen van het derde jaar voorafgaand aan de aanvraag.

De aanvraag voor de tegemoetkoming in de huurprijs wordt aangevraagd bij het agentschap Wonen-Vlaanderen. De aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de dienst sociale zaken in de Boare. De aanvraag moet aangetekend ingediend worden ten laatste 6 maanden nadat de nieuwe woning werd betrokken en ten vroegste 9 maanden voor het betrekken van deze woning

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021