Gemeente De Panne

Vermindering op de personenbelasting

De belastingplichtige waarvan het gezin één of meer personen met een handicap telt, kan een vermindering ontvangen van belasting op een aanvullend deel van zijn belastbaar inkomen. De vermindering wordt verleend voor de persoon waarvan de gezondheidstoestand een vermindering van zelfredzaamheid veroorzaakt van minstens 9 punten of waarvan is vastgesteld dat hij lichamelijk of geestelijk gehandicapt is of een permanente werkonbekwaamheid heeft van minstens 66%. De handicap waarmee rekening wordt gehouden is deze die, ongeacht de leeftijd van de persoon, vastgesteld werd vóór de leeftijd van 65 jaar en op 1 januari van het aanslagjaar.

De belastingplichtige die een persoon met een handicap ten laste heeft en/of die zelf gehandicapt is, moet dit op de daarvoor bestemde plaats in zijn belastingsaangifte vermelden. Een officieel attest dient als bewijs bij de aangifte gevoegd te worden. Indien men nog niet over een geldig attest beschikt, kan met het oog op de vaststelling van de invaliditeit door de FOD Sociale Zekerheid Brussel, een aanvraag worden ingediend bij de dienst Sociale Zaken.

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021