Gemeente De Panne

Sociale maximumprijs voor gas en elektriciteit

De sociale maximumprijs gas en electriciteit is berekend op basis van de laagste commerciële tarieven. Iedere residentiële verbruiker, die kan bewijzen dat hijzelf, of een andere persoon die onder hetzelfde dak woont, beschikt over een beslissing tot toekenning van: 

  • een tegemoetkoming voor hulp aan derden
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming
  • een integratietegemoetkoming categorie 2,3 of 4
  • een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)
  • een leefloon of gelijkgestelde uitkering van het OCMW
  • een inkomensgarantie voor ouderen
  • een permanente ongeschiktheid van 66% bij kinderen

Sedert 1/7/2009 ontvangt uw gas- en/of electriciteitslevertancier automatisch het attest van de overheid waaruit blijkt dat ze het sociaal tarief moeten toepassen. U hoeft dus zelf de aanvraag niet in te dienen. Wanneer blijkt dat het voordeel om één af andere reden toch niet automatisch werd toegekend kunt u steeds via de dienst sociale zaken en senioren een attest opvragen bij de bevoegde dienst en deze zelf afleveren aan uw leverancier.

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021