Gemeente De Panne

Vacature administratief medewerker IKWV

NIVEAU C1-C3

Vervangingscontract met mogelijkheid op verlenging

Functiebeschrijving

Het Secretariaat van de Intercommunale Kustreddingsdienst is op zoek naar een administratief medewerker. Je wordt tewerkgesteld in het kantoor van IKWV te Westende en je biedt organisatorisch en administratieve ondersteuning aan de secretaris. We bieden je een vervangingscontract voor één jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Taken en verantwoordelijkheden:

- Je bent een belangrijke schakel tussen onze leveranciers en het Secretariaat.

- Je verzorgt de opmaak en je bewaakt het verloop van verschillende dossiers.

- Je controleert de beschikbaarheid van materiaal en ziet toe op de accuraatheid van de inventaris.

- Je handelt vlot en correct allerlei administratieve, praktische en logistieke taken af zoals de briefwisseling, het bestellen van materiaal, de reservaties en facturaties zeeklassen, statistieken opmaken, opmaken verslagen, klaarzetten vergaderzaal, …

- Aan groepen of zeeklassen geef je vlot een presentatie over de werking van de redders aan zee (volgens lespakket)

Competenties

- Je werkt nauwgezet en kwaliteitsvol.

- Je durft initiatief te nemen en je bent flexibel.

- Je bent contactvaardig en communicatief.

- Je bent klantgericht.

- Je bent een echte teamplayer met sterke interpersoonlijke vaardigheden, je zet je 100% in voor je job en hebt een ‘can-do’ attitude.

- Het spreekt vanzelf dat je een zeer goede kennis van Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) hebt.

- Je bent een krak in het organiseren van je werk, weet de juiste prioriteiten te stellen en kan zelfstandig werken.

- Je communiceert vlot in het Nederlands. Bijkomende talenkennis is een troef.

Wat mag je verwachten?

Een gevarieerde job in een kleine, maar fijne werkomgeving.

Het secretariaat van IKWV bestaat immers maar uit twee personen: de secretaris en jijzelf.

Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma secundair onderwijs of een diploma dat hiermee is gelijkgesteld

Financiële loopbaan en salarisregeling

De bruto-bezoldiging is gebaseerd op vaste weddeschalen. Bij de vaststelling van de aanvangswedde wordt er maximum 15 jaar anciënniteit toegekend op basis van nuttige ervaring in de privésector of als zelfstandige. Anciënniteit in de openbare sector wordt wel volledig toegekend.

(Start in C1, 0 jaar anciënniteit: 1927,37 bruto)

Je geniet hiernaast volgende secundaire arbeidsvoorwaarden :

- maaltijdcheques van 8 euro, waaraan je zelf 1,09 euro bijdraagt

- een gratis hospitalisatieverzekering

- een jaarlijkse vakantie van max. 34 dagen

- mogelijkheid tot functie gerichte opleidingen

Selectieprocedure

1. Schriftelijke proef

De competenties die essentieel zijn voor de uitvoering van de functie worden beoordeeld aan de hand van praktijkgerichte situatieschetsen. De kandidaat wordt in deze proef geconfronteerd met één of meerdere probleemsituaties die zich tijdens de uitoefening van de functie kunnen voordoen. De volledige context van de problematiek wordt uitgebreid aan de kandidaat geschetst, waarna hij/zij een oplossing tracht uit te werken.

2. Mondeling deel

De evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, een toets aan de waarden van IKWV evenals van de motivatie, persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn/haar interesse voor het werkterrein.

De data van de selectieproeven zijn nog te bepalen. Als je kandidatuur geldig wordt bevonden, word je gecontacteerd in de week van 16 december 2019 met de data van de selectieproeven.

Enkel kandidaten die slagen in de schriftelijke proef kunnen deelnemen aan de mondelinge proef.

De quotering gebeurt via de criteria “zeer geschikt”, “geschikt” of “niet geslaagd”. Om geslaagd te zijn moeten de kandidaten minstens de score “geschikt” behalen. De deelnemers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van hun einduitslag. Ze kunnen na de aanstelling inzage bekomen in hun examendocumenten.

Interesse ?

Je kan je tot uiterlijk 13 december 2019 kandidaat stellen.

Dit kan je doen door een motivatiebrief met CV en kopie van je diploma op te sturen of door te mailen (IKWV, Strandlaan 3, 8434 Westende) . Je krijgt een ontvangstmelding van je kandidatuur.

Enkel volledige kandidaturen komen in aanmerking.

Wens je nog meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat op het nummer 058 23 80 00 of info@ikwv.be

IKWV, Strandlaan 3, 8434 Westende

Wat gebeurt er na het indienen van mijn kandidatuur?

Je kandidatuur wordt onderzocht door de secretaris. Indien je voldoet aan de voorwaarden, word je toegelaten tot de selectieprocedure. Indien niet, dan word je ook op de hoogte gebracht.

Wervingsreserve

Voor de duur van 2 jaar. Indien je geslaagd bent, maar je hebt de job niet, dan kan het bestuur alsnog binnen het jaar beslissen om je aan te werven in deze functie.

Bedankt voor je interesse en veel succes!

Contact

Personeel

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 70
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019

Gerelateerde pagina's