Gemeente De Panne

Vacature administratief medewerker

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER LOKAAL BESTUUR DE PANNE

NIVEAU C - VOLTIJDS - CONTRACTUEEL

TAKEN:

Je staat in voor het onthaal en/of administratieve taken. Je draagt bij tot een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening en een positief imago van het bestuur. Je beschikt over communicatieve, organisatorische en administratieve vaardigheden. Je bent gemotiveerd en dynamisch.

Als administratief medewerker werk je mee aan de uitvoering van volgende taken:

   • Opvolgen van procedures
   • Voorbereiden van beleidsbeslissingen
   • Verschaffen informatie aan burgers (telefonisch, loket, mail, brief, site)
   • Administratieve ondersteuning
   • Bij afwezigheid van de functievervuller worden de taken uitgevoerd door een collega, alsook kan de functievervuller als vervanger ingezet worden op een andere dienst.

Bij afwezigheid van de functievervuller worden de taken uitgevoerd door een collega, alsook kan de functievervuller als vervanger ingezet worden op een andere dienst.

FUNCTIEPROFIEL

Vereiste kennis

 • Kennis van de organisatie en van de werking van de diensten
 • Kennis van de organisatie, de werking en de doelstellingen van de eigen dienst
 • Kennis van de wetgeving toepasselijk op de dienst
 • Talenkennis: Nederlands en Frans (in het kader van de uitoefening van de dienst)
 • Kennis van informatica: softwareprogramma’s specifiek voor de dienst, programma’s voor tekstverwerking, internet en e-mail
 • Kennis hebben van typedocumenten
 • Kennis van interne procedures en afspraken

Competentievereisten

Kerncompetenties

 • Zelf plannen en organiseren van het eigen werk
 • De afgesproken uitvoering van een opdracht zelfstandig kunnen afwerken
 • Spontaan zoeken naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van tijd en middelen

Typecompetenties

 • Openstaan voor samenwerking en overleg
 • In staat zijn om in team te werken / oog hebben voor de relaties binnen het team en deze proberen te versterken
 • Stressbestendig
 • Zin voor orde en netheid
 • Flexibel, zowel naar taakinhoud als uren toe
 • Klantgericht
 • Betrokken bij de taakuitvoering
 • Actief meewerken aan een positief imago voor het lokaal bestuur
 • Stipt en nauwkeuring
 • Zaken planmatig kunnen aanpakken
 • Resultaatgericht / rapporteert regelmatig aan het diensthoofd
 • Verzorgd voorkomen
 • Vriendelijk en beleefd zijn
 • Discreet zijn
 • Objectief, onpartijdig, integer en eerlijk zijn
 • Gezag kunnen aanvaarden
 • Loyauteit

Functiegerelateerde competenties

 • Voorstellen uitwerken om de werking van de dienst of de uitvoering van de opdracht te optimaliseren
 • In staat zijn om op een zelfstandige manier problemen van een beperkte omvang op te lossen
 • Zelf ideeën aanbrengen en uitwerken om nieuwe activiteiten en nieuwe vormen van dienstverlening te organiseren

AANBOD:

Wij bieden een contract van zes maanden met zicht op verlenging en er wordt een werfreserve van 24 maanden aangelegd.

 • De aanvangswedde bedraagt 13.550,00 euro (geïndexeerd bruto jaarsalaris), eventueel vermeerderd met anciënniteit uit de openbare sector.
 • Maaltijdcheques.
 • 35 dagen verlof per jaar.
 • Hospitalisatieverzekering na 1 jaar tewerkstelling.
 • Werkzekerheid.
 • Werken in een mooie kustgemeente.
 • Een kleine organisatie met een collegiale werksfeer.
 • Problemen worden op menselijke manier benaderd.
 • Aandacht voor jouw ideale combinatie werk-gezin.
 • Een gevarieerde taakinhoud met voldoende inhoudelijke uitdagingen.
 • Een aangename werkomgeving met ruime en eigentijdse bureaus
 • Sociaal contact met collega’s en leidinggevenden van andere diensten
 • De kans om mee te denken én het verschil te maken voor inwoners, tweedeverblijvers, en (dag)toeristen van De Panne.
 • Ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Overuren kunnen in recup teruggenomen worden.
 • Vlotte bereikbaarheid en gratis parkeermogelijkheden.
 • Extra-muros activiteiten (sintfeest, teambuilding …).

Voorwaarden

Houder zijn van het diploma hoger secundair onderwijs.

Procedure

Inschrijven kan tot en met 27 februari 2020. Solliciteer via het digitaal loket.

Digitaal loket

Contact

Personeel

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 70
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2020
2 januari 2020: gesloten
13 april 2020
1 mei 2020
21 mei 2020
1 juni 2020
11 juli 2020
21 juli 2020
15 augustus 2020
1 november 2020
2 november 2020
11 november 2020
15 november 2020
25 december 2020
26 december 2020