Gemeente De Panne

Sociaal telefoon, gsm- of internet tarief

Aan personen die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en die alleen wonen of samenwonen met ten hoogste 2 personen van minstens 60 jaar, kennen Belgacom, Telenet, Proximus, Mobistar en Base, onder bepaalde voorwaarden, het sociaal telefoontarief toe. Mogen eveneens samenwonen met de begunstigde: leerplichtige kinderen of kleinkinderen. Ook personen ouder dan 18 jaar die minstens 66% gehandicapt zijn en ten hoogste met 2 personen samenwonen, kunnen genieten van het sociaal telefoon-, GSM- of internettarief (voor samenwonende bloed- of aanverwanten van de 1ste of 2de graad geldt deze beperking van aantal niet). De aanvrager dient wel gerechtigde van het VT-statuut (= recht op verhoogde tegemoetkoming in medische kosten bij het ziekenfonds) te zijn. Het sociaal internettarief is niet cumuleerbaar met het sociaal telefoon- of gsm-tarief. De aanvraagformulieren voor het bekomen van het sociaal telefoon-, GSM- of internettarief kunnen verkregen worden op de dienst Sociale Zaken & Senioren van het gemeentebestuur of bij de telefoonoperator zelf.

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019