Gemeente De Panne

bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

BEKENDMAKING OPENING OPENBAAR ONDERZOEK 

De burgemeester van de gemeente DE PANNE, provincie West-Vlaanderen,

Overeenkomstig artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten,

BRENGT TER KENNIS aan de bevolking dat het uittreksel van de onroerende goederen, opgenomen in de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, ter inzage ligt voor het publiek in het gemeentehuis, Zeelaan 21, dienst Omgeving en Ruimtelijk beleid, en dit gedurende een termijn van 30 dagen vanaf 25 september 2019.

Iedere derde kan binnen dertig dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van voornoemd uittreksel, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse Regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

 

Het bezwaarschrift dient gericht aan:

De Vlaamse Regering

Departement Omgeving – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

 

De Panne, 5 september 2019

 

Contact

Omgeving & Ruimtelijk Beleid

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 79
e-mail
omgeving@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019