Gemeente De Panne

bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

BEKENDMAKING OPENING OPENBAAR ONDERZOEK 

De burgemeester van de gemeente DE PANNE, provincie West-Vlaanderen,

Overeenkomstig artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten,

BRENGT TER KENNIS aan de bevolking dat het uittreksel van de onroerende goederen, opgenomen in de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, ter inzage ligt voor het publiek in het gemeentehuis, Zeelaan 21, dienst Omgeving en Ruimtelijk beleid, en dit gedurende een termijn van 30 dagen vanaf 28 september 2020.

Iedere derde kan binnen dertig dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van voornoemd uittreksel, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse Regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift dient gericht aan:

De Vlaamse Regering

Departement Omgeving – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

De Panne, 28 september 2020

Contact

Omgeving & Ruimtelijk Beleid

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 79
e-mail
omgeving@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening en enkel op afspraak.

De dienst Omgeving en Ruimtelijk Beleid is elke werkdag telefonisch te bereiken op het nummer 058-42 97 66 of via mail omgeving@depanne.be om uw afspraak in te plannen.

Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

Op volgende dagen is de dienst gesloten:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021