Gemeente De Panne

Werken in de Ollevierlaan gaan voorlopig door

STAND VAN ZAKEN 19/03/2020

Aannemer Seru blijft bezig in de Ollevierlaan en plant ook volgende week verder te werken.

Zij houden verplicht rekening met de social distance-regels.
Vanaf maandag plannen ze te starten met de verdere aanleg van betonstraatstenen op het voetpad en de parkeerstroken. Het is echter onzeker hoe lang zij nog zullen werken.

De werken in de Ollevierlaan zijn gestart op 9 september 2019 met de aanleg van nutsleidingen. Hiervoor werden de voetpaden uitgebroken. 

De rijweg wordt heraangelegd in de stijl van de werken 'Brouwersstraat'. Het lokaal bestuur heeft hoofdaannemer Seru Bvba uit Veurne aangesteld om deze uit te voeren.

Het project behelst de herinrichting van de Ollevierlaan, waarbij de bestaande rijweg en voetpaden volledig worden vernieuwd. De bestaande nutsleidingen worden vernieuwd en er wordt een bijkomende regenwater-infiltratieriool aangelegd, zodat een gescheiden stelsel wordt gecreëerd.

Fase 1: nutsleidingen (9/9-31/10 2019)

Er wordt begin september gestart met de uitbraak van de voetpadzone om de nieuwe nutsvoorzieningen aan te leggen. Er zullen voetgangersbruggen voorzien worden, zodat bewoners steeds toegang hebben tot hun woning. Na aanleg en de nodige (over-)koppelingen zal de firma Seru BVBA zorgen voor tijdelijk herstel in schraal beton. 

De voorziene tijd om deze eerste fase af te ronden wordt momenteel geschat op 8 weken, maar is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Fase 2: rioleringswerken (4/11-20/12 2019)

Vanaf 4 november tot de kerstvakantie zullen de rioleringswerken uitgevoerd worden. Hiervoor dient de straat volledig opgebroken te worden en zal deze dus niet toegankelijk zijn voor het verkeer. Het kruispunt Ollevierlaan-Prins Albertlaan zal wel open blijven tot de kerstvakantie.

Fase 3: aanleg bovenbouw (2/1- 5/4 2020)

Begin januari start Seru bvba met de bovenbouw. Het eind van de werken is voorzien voor de paasvakantie 2020.

Algemene info werken

De oprit voor het garagecomplex t.h.v. de Ollevierlaan 28 zal niet toegankelijk zijn tijdens de werken. De garages zullen echter wel toegankelijk zijn via de oprit van de oude Rijkswachtkazerne in de Brouwersstraat 47-49.

De bestaande openbare verlichting in de Ollevierlaan zal zo lang mogelijk behouden blijven tot de nieuwe openbare verlichting aangesloten kan worden.

 Afvalbeleid

Wij verzoeken de bewoners om de afvalzakken aan te bieden tijdens deze periode (tot einde van het volledige wegeniswerk) op normale dagen van ophaling, op de hoeken van de eerstvolgende straat buiten het wegeniswerk (Verenigingsstraat, Barkenlaan, Pr. Albertlaan, W. Vandermeerenlaan).

Contact

Technische Zaken

adres

Depot Adinkerke
Zwartenhoekstraat 1
8660 Adinkerke

 

 

 

 

 

tel.
058-42 97 77
e-mail
logistiek@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u.

In het weekend kan je voor dringende technische interventies op het openbaar domein of in gemeentelijke gebouwen contact opnemen met het noodnummer van de Afdeling Technische Zaken: 0499-93 30 55.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019