Gemeente De Panne

Ollevierlaan

De werken in de Ollevierlaan zijn gestart op 9 september 2019 met de aanleg van nutsleidingen. Hiervoor werden de voetpaden uitgebroken. 

De rijweg wordt heraangelegd in de stijl van de werken 'Brouwersstraat'. Het lokaal bestuur heeft hoofdaannemer Seru Bvba uit Veurne aangesteld om deze uit te voeren.

Het project behelst de herinrichting van de Ollevierlaan, waarbij de bestaande rijweg en voetpaden volledig worden vernieuwd. De bestaande nutsleidingen worden vernieuwd en er wordt een bijkomende regenwater-infiltratieriool aangelegd, zodat een gescheiden stelsel wordt gecreëerd.

Fase 1: nutsleidingen (9/9-31/10 2019)

Er wordt begin september gestart met de uitbraak van de voetpadzone om de nieuwe nutsvoorzieningen aan te leggen. Er zullen voetgangersbruggen voorzien worden, zodat bewoners steeds toegang hebben tot hun woning. Na aanleg en de nodige (over-)koppelingen zal de firma Seru BVBA zorgen voor tijdelijk herstel in schraal beton. 

De voorziene tijd om deze eerste fase af te ronden wordt momenteel geschat op 8 weken, maar is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Fase 2: rioleringswerken (4/11-20/12 2019)

Vanaf 4 november tot de kerstvakantie zullen de rioleringswerken uitgevoerd worden. Hiervoor dient de straat volledig opgebroken te worden en zal deze dus niet toegankelijk zijn voor het verkeer. Het kruispunt Ollevierlaan-Prins Albertlaan zal wel open blijven tot de kerstvakantie.

Fase 3: aanleg bovenbouw (2/1- 5/4 2020)

Begin januari start Seru bvba met de bovenbouw. Het eind van de werken is voorzien voor de paasvakantie 2020.

Contact

Technische Zaken

adres

Depot Adinkerke
Zwartenhoekstraat 1
8660 Adinkerke

tel.
058-42 97 77
e-mail
logistiek@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u.

In het weekend kan je voor dringende technische interventies op het openbaar domein of in gemeentelijke gebouwen contact opnemen met het noodnummer van de Afdeling Technische Zaken: 0499-93 30 55.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021