Gemeente De Panne

Vacature preventieadviseur brandweer Westhoek

1 Preventieadviseur (niv I) B1 - B3 (m/v)

met aanleg van werfreserve voor 2 jaar, verlengbaar met 1 jaar

Brandweer Westhoek is op zoek naar 1 preventieadviseur niv. I voor de zonale administratie niveau B1-B3 in contractueel dienstverband met een voltijds (38u/week) contract voor onbepaalde duur.

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De preventieadviseur heeft een adviserende en controlerende rol inzake veiligheid, welzijn en gezondheid op het werk. Samenwerken en coördineren van de adjunct-preventieadviseurs op postniveau en met de externe dienst bevoegd voor preventie en bescherming op het werk. De preventieadviseur werkt op zonaal niveau en bepaalt het beleid wat moet gevolgd worden door de adjunct-preventieadviseurs. Centraliseren van alle documenten en verslagen en instaan voor de onderzoeken en analyses. Verantwoordelijk om alle wettelijke verplichtingen inzake preventie en veiligheid op te volgen en te beheren. Voorbereiden, delegeren en afhandelen van dossiers m.b.t. de dienst.

 

BIJZONDERE AANWERVINGSVOORWAARDEN

• Houder zijn van een bachelordiploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

• In het bezit zijn van het getuigschrift preventieadviseur niveau I.

 

SELECTIEPROCEDURE

Een vergelijkende selectieprocedure die bestaat uit volgende proeven:

1. Een eliminerende assessmentproef die plaatsvindt op donderdag 14 of vrijdag 15 november. De assessmentproef wordt uitgevoerd door een externe selectiedeskundige. De kandidaat krijgt de vermelding geschikt of ongeschikt. Enkel de geschikte kandidaten gaan door naar de schriftelijke proef.

2. Een schriftelijke proef op donderdag 21 november waarin de kandidaten hun visie weergeven over 1 of meerdere aspecten van de functiebeschrijving.

3. Een mondelinge proef op donderdag 28 november waar de kandidaten hun schriftelijke proef verdedigen. Er wordt gepeild wordt naar de motivatie, de inzetbaarheid, de functiegebonden kennis en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone.

De kandidaten worden als geslaagd beschouwd als zij voor de schriftelijke en de mondelinge proef samen minstens 50% van de punten behalen. De best gerangschikte kandidaat wordt op juryadvies voorgedragen aan het zonecollege en de zoneraad. De overige geslaagde kandidaten worden in volgorde van hun resultaat op de wervingsreserve geplaatst.

 

ONS AANBOD

Een contract van onbepaalde duur volgens de overheidsbarema’s aangevuld met:

• Maaltijdcheques

• Fietsvergoeding

• Tussenkomst openbaar vervoer

• Vergoeding woon-werkverkeer

• Hospitalisatieverzekering

• 2de pensioenpijler

Relevante ervaring uit de privé-sector en/of als zelfstandige: max. 10j meeneembaar.

 

INTERESSE?

Voor meer informatie un je terecht bij de dienst personeel & HR of surf naar www.brandweerwesthoek.be.

De kandidaturen worden ten laatste op zondag 15 september 2019 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, Zeelaan 37, 8670 Koksijde per post of via e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be.

Een volledige kandidatuur omvat:

• een sollicitatiebrief

• een volledig en recent C.V.

• een recent (< 3 maanden op 15 september 2019) uittreksel uit het strafregister (model 1)

• een kopie van het gevraagde diploma

• een kopie van het getuigschrift preventieadviseur niveau 1.

Opgelet! Kandidaten die niet alle documenten hebben bezorgd op zondag 15 september 2019 , worden niet weerhouden.

Contact

Personeel

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 70
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019