Gemeente De Panne

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

'Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood' (vroeger 'de tegemoetkoming hulp aan bejaarden') is een tegemoetkoming die sedert 1.1.2017 wordt toegekend door de Vlaamse zorgkassen aan personen vanaf 65 jaar bij wie een verminderde zelfredzaamheid is vastgesteld. Deze financiële tegemoetkoming heeft als doel de ouderen te vergoeden voor de meerkosten die zij hebben door hun verminderde zelfredzaamheid. Naargelang de graad van afhankelijkheid onderscheid men 5 categorieën gaande van 7 tot 18 punten. Wie door de wetsdokter niet minstens 7 punten krijgt komt dus niet in aanmerking.

Bij de berekening van 'het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood'  wordt zowel rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap als met de inkomsten van de persoon waarmee hij/zij een huishouden vormt. Een gedeelte van dit inkomen wordt vrijgesteld, dat betekent dat men er bij de berekening geen rekening mee houdt. Het gedeelte van het inkomen dat niet wordt vrijgesteld wordt in mindering gebracht van de tegemoetkoming verbonden aan een bepaalde categorie van zelfredzaamheid. Naast de maandelijkse inkomsten wordt ook nog rekening gehouden met de eigendommen, de roerende kapitalen en de afstanden van roerende en onroerende goederen binnen een periode van 10 jaar.

Meer info

Een aanvraag voor 'het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood' kan nog steeds via de dienst sociale zaken en senioren in De Boare maar ook via de mutualiteit.

 

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021