Gemeente De Panne

Inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming

Deze twee tegemoetkomingen streven naar de vervanging of de aanvulling van het inkomen van de persoon met een handicap die niet in staat is, wegens zijn of haar handicap een voldoende inkomen te verwerven, of die ingevolge deze handicap bijkomende financiële lasten te dragen heeft.

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt vanaf de leeftijd van 18 jaar toegekend aan de persoon die ingevolge zijn handicap niet in staat is om meer dan één derde te verdienen van wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

De integratietegemoetkoming wordt ook vanaf 18 jaar toegekend aan de persoon met een handicap die ingevolge een verminderde zelfredzaamheid bijkomende kosten heeft om zich in het maatschappelijk leven in te passen. Een aanvraag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming geldt tevens als aanvraag voor de integratietegemoetkoming. In bepaalde omstandigheden kan een persoon met een handicap immers aanspraak maken op beide soorten tegemoetkomingen.

Voor de berekening van zowel de inkomensvervangende als de integratietegemoetkoming wordt rekening gehouden met het inkomen van de persoon met een handicap en desgevallend van zijn/haar partner.
Een tegemoetkoming wordt slechts toegekend als het bedrag van deze inkomsten na aftrek van bepaalde vrijgestelde inkomsten de vastgestelde grensbedragen niet overschrijdt. Het gedeelte van de inkomsten dat de grensbedragen overschrijdt wordt afgetrokken van de tegemoetkomingen. Als er wijzigingen zijn in de inkomens ten gevolge van een tewerkstelling van de persoon met een handicap, dan zal er een herziening gebeuren.
Een herziening is niet nodig als de verhoging een gevolg is van een tewerkstelling gedurende ten hoogste 3 maanden per kalenderjaar. Het is wel belangrijk het FOD te verwittigen van  deze tewerkstelling.

Meer info

Een aanvraag voor deze tegemoetkomingen kan enkel gebeuren via het gemeentebestuur. Wens je een aanvraag in te dienen kom dan langs op de dienst Sociale Zaken in De Boare.

Wat meebrengen

 Behalve je identiteitskaart hoef je niets mee te brengen.

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021