Gemeente De Panne

Adviesraad Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening

Samenstelling GeCoRO. Verkiezing deskundigen en vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen.