Gemeente De Panne

Nuttige adressen

Regionaal bureau waar je pensioendossier als werknemer wordt behandeld:

Federale Pensioendienst (Brugge)
Torhoutsesteenweg 281
8200 Brugge
050-40 62 60

Uitbetalingsinstelling van je pensioen als werknemer of zelfstandige:

Federale Pensioendienst (RVP)
Zuidertoren 5
1060 Brussel
0800-502 46 - pensioenlijn (gratis) : 1765

Regionaal bureau waar uw pensioendossier als zelfstandige wordt behandeld:

Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ)

Abdijbekepark 2
8200 Sint-Andries
050-30 53 11

Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ)

Jan Jacobsplein 6
1000 Brussel
025-07 62 11

Instelling waar uw pensioendossier als ambtenaar openbare dienst wordt behandeld:

Federale Pensioendienst (PDOS)

Zuidertoren 
1060 Brussel

0800/502 46 - 1765 (gratis)

Uitbetalingsdienst van uw pensioen als ambtenaar openbare dienst:

Federale pensioendienst - dienst betalingen

Zuidertoren 
1060 Brussel

gratis pensioenlijn : 1765

Dienst waar je terecht kan met je vragen en klachten omtrent pensioenen:

Ombudsdienst Pensioenen
Simon Bolivarlaan 30, bus 5
1000 Brussel
022-74 19 80

Nuttige contactgegevens met betrekking tot de tegemoetkomingen aan personen met een handicap:

Federale Overheidsdienst, Sociale Zekerheid Dienst tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Administratief centrum Kruidtuin, Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 1
1000 Brussel
Algemeen gratis telefoonnummer: 0800 - 987 99

Toon op stratenplan

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

15 november - Feest van de Dynastie
24 december (namiddag)
25 december - Kerstmis
26 december – 2de kerst