Gemeente De Panne

Nuttige adressen

Regionaal bureau waar je pensioendossier als werknemer wordt behandeld:

Federale Pensioendienst (Brugge)
Torhoutsesteenweg 281
8200 Brugge
050-40 62 60

Uitbetalingsinstelling van je pensioen als werknemer of zelfstandige:

Federale Pensioendienst (FPD)

Europaesplanade 1

1060 Brussel
pensioenlijn (gratis) : 1765

Regionaal bureau waar uw pensioendossier als zelfstandige wordt behandeld:

Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ)

Abdijbekepark 2
8200 Sint-Andries
050-30 53 11

Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ)

Jan Jacobsplein 6
1000 Brussel
025-07 62 11

Instelling waar uw pensioendossier als ambtenaar openbare dienst wordt behandeld:

Federale Pensioendienst (ambtenaren)

Europaesplanade 1 
1060 Brussel

1765 (gratis)

Uitbetalingsdienst van uw pensioen als ambtenaar openbare dienst:

Federale pensioendienst - dienst betalingen

Europaesplanade 1 
1060 Brussel

gratis pensioenlijn : 1765

Dienst waar je terecht kan met je vragen en klachten omtrent pensioenen:

Ombudsdienst Pensioenen
Simon Bolivarlaan 30, bus 5
1000 Brussel
022-74 19 80

Nuttige contactgegevens met betrekking tot de tegemoetkomingen aan personen met een handicap:

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Dienst tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Administratief centrum Kruidtuin, Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 1
1000 Brussel
Algemeen gratis telefoonnummer: 0800 - 987 99

Meer info

espal

Toon op stratenplan

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021