Gemeente De Panne

Rust- en overlevingspensioen openbare sector

De pensioenen in de openbare sector (bv. onderwijs, gemeentebesturen, ministeries, leger, enz.) worden toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden die bezoldigd worden door de Openbare Schatkist. Personeelsleden die bij een openbaar bestuur hebben gewerkt maar er nooit vastbenoemd werden vallen voor wat betreft hun pensioenrechten onder de privé-regeling voor werknemers.

Het pensioenstelsel voor de openbare sector verschilt duidelijk van de pensioenregeling in de private sector.
Zo wordt bijvoorbeeld het pensioen in de openbare sector berekend op basis van de gemiddelde wedde van de 5 of 10 laatste dienstjaren terwijl het pensioen van de werknemers uit de private sector berekend worden op basis van het loon van elk gewerkt of hiermee gelijkgesteld jaar. In tegenstelling tot de pensioenen van de werknemers in de private sector wordt in de openbare sector dan weer geen gezinspensioen toegekend. Daarnaast bestaan nog een aantal andere grote verschillen.

De aanvraag

Sedert kort kunnen vastbenoemde ambtenaren ook  terecht bij de gemeentelijke dienst sociale zaken en senioren in De Boare voor hun pensioenaanvraag.

.

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021