Gemeente De Panne

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De inkomensgarantie voor ouderen, kortweg IGO, is een uitkering die tot doel heeft financiële hulp te bieden aan gepensioneerde ouderen die niet over voldoende pensioen en / of andere bestaansmiddelen beschikken om op een menswaardige manier te kunnen leven. Deze uitkering is vergelijkbaar met het leefloon dat wordt uitgekeerd door de OCMW's en wordt slechts toegekend na een grondig onderzoek van de bestaansmiddelen van de aanvrager en sommige personen die op hetzelfde adres verblijven (inkomen, eigendommen, verkopen/schenkingen, roerende kapitalen, enz.). Wel wordt bij de berekening van de IGO niet langer rekening gehouden met inkomsten van de kinderen en kleinkinderen bij wie de ouderen inwonen. Ook huuropbrengsten worden vrijgesteld, er wordt dus enkel rekening gehouden met het KI van de eigendommen.

Leeftijdsvoorwaarde

De minimumleeftijd om deze uitkering te kunnen krijgen is momenteel 65 jaar.

Verblijfsvoorwaarde

Je moet permanent in België verblijven. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen per kalenderjaar (in één of meer keren) is wel toegestaan.

Bedrag van de IGO 

  • € 769,61 per maand voor iemand die samenwoont;
  • € 1.154,41 per maand voor een alleenstaande

Werken en IGO

Sedert 01.01.2014 worden de 1ste  5000  EUR uit een beroepsinkomen vrijgesteld bij de berekening van de inkomensgarantie voor ouderen.

Aanvraag

Als je een aanvraag voor een rust- en / of overlevingspensioen hebt ingediend, wordt automatisch ook je recht op een IGO onderzocht. Als je geen pensioenaanvraag hebt ingediend of je voldoet pas na de ingangsdatum van je rustpensioen aan de voorwaarden om de IGO te kunnen krijgen dan dien je je bij de dienst Sociale Zaken van het lokaal bestuur te wenden voor een aanvraag. De dienst Sociale Zaken stuurt je aanvraag digitaal door naar de Rijksdienst voor Pensioenen en helpt je indien gewenst bij de verdere afhandeling van je dossier.

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021